Tegenspraak dulden: Heb jij zoveel lef?

Wat executives doen:

Als coach van executives heb ik veel contact met mensen in hoge posities, mensen die iets te vertellen hebben. Vrijwel altijd zijn dat slimme mensen die hun sporen ruimschoots verdiend hebben. Niet zo gek dus dat ze hun gebruikelijke manier van doen als methode toepassen.

Beweging en verandering:

De wereld om ons heen is in beweging. Elke innovatie zet de wereld niet direct op zijn kop, maar het is wel van belang te constateren dat er verandering aan de orde is. Executives weten dat ook, maar toch: zij zien de wereld om hen heen veranderen maar vinden in hun oude successen nog al eens de rechtvaardiging om hun gedrag niet aan te passen. En dat is, om het maar voorzichtig te zeggen, “een beetje dom”. Wel te begrijpen hoor, omdat executives maar zelden tegengesproken worden. Vanuit respect, blind vertrouwen, ontzag, uit angst,  …..

Het goede voorbeeld

Toen ik onlangs met een groep vakgenoten sprak over ‘executive coaching’ en de invloed van de snel veranderende wereld op dat vakgebied, kreeg ik van een van de gesprekspartners tot mijn aanvankelijke schrik te horen dat al die innovaties ons weliswaar doen duizelen, maar dat je tegelijk kunt constateren dat er soms jaren overheen gaan totdat veranderingen echt gestalte krijgen.
Goed punt, hoewel ik op dat moment liever had dat ie het wat meer met me eens was.

Dat was hij ook wel, maar niet met alles wat ik beweerde en dat is dan het mooie: tegenspraak zet je aan het denken. Twee dagen later las ik in Management Team het artikel van Peter van Lonkhuyzen over Gerrit Zalm die in verband met de grote transitie die ABN Amro onder zijn leiding moest doormaken vooral ook tegenspraak heeft georganiseerd. Mooi om vast te stellen dat iemand met de ervaring van Zalm dat essentieel vindt en betoogt dat het met tegenspraak beter gaat, juist in deze tijd.

Maar nu jij:

Ga er als executive maar eens aanstaan: organiseer dat maar eens in jouw team. Met te zeggen dat je MT leden je voortaan moeten en mogen tegenspreken ben je er natuurlijk niet. Dat is namelijk niet meer of minder dan een cultuurschok. Dat snapt elke zichzelf en zijn organisatie respecterende executive.

Hoe dan wel:

Door je allereerste bewust te zijn van het belang van tegenspraak. Ook door je te realiseren dat we meer dan goed voor ons is te kampen hebben met tunnelvisie. Georganiseerde tegenspraak kan tunnelvisie voorkomen.

Vind dus mensen die naar je willen luisteren, snappen wat je bedoelt, daarop doorvragen, maar vooral ook kritische vragen aan jou durven te stellen en durven tegen te spreken. Dat kost tijd, inderdaad, maar de praktijk leert dat foute besluiten nemen, of te laat handelen meer dan alleen maar tijd kost.

Alex Janssen, Symionaut