Rendement vraagt om inzicht

rendement

De praktijk

Gevraagd door een organisatie in een situatie waarin het noodzakelijk was een verbetering te realiseren van het rendement. De betreffende organisatie kent veel activiteiten en iedereen is druk, heeft een volle agenda. Druk zonder inzicht te hebben wat het effect en het rendement is van het handelen. De maandelijkse rapportages laten echter een heel ander beeld zien. Alle inspanningen leveren niet het rendement op wat nodig is voor een goed aantoonbaar bestaansrecht. De praktijk van alle dag lijkt totaal anders te zijn dan waar de organisatie op wordt aangestuurd.

De Ruis

Wanneer de afstand tussen aansturing en dagelijkse praktijk groot is, is de kans groot dat de aansturing te weinig aansluit bij de taken die dagelijks worden uitgevoerd. Op hoofdlijnen worden besluiten genomen waarbij ervan uitgegaan wordt dat bij de uitvoering in de lijn van besluiten wordt gehandeld. Veel is op papier uitgedacht. Processen en procedures zijn beschreven, functieomschrijvingen geven aan wat binnen een functie dient te worden beheerst en vergaderingen gaan meer over papier dan over de dagelijkse uitvoering. Rapportages vanuit de praktijk zijn opgesteld vanuit de overtuiging dat het management het op die wijze gepresenteerd wil zien. Kortom praktijk en rapportage kennen inmiddels geen enkele relatie meer.

Inzicht

Een gedegen analyse van de dagelijkse praktijk toont aan dat medewerkers van goede wil zijn en dagelijks zich volledig inzetten om, in hun eigen ogen, het goede te doen. In gesprekken blijkt dat de relatie tussen uitvoering en het beoogde rendement geen of weinig aandacht heeft. Het effect van de dagelijkse uitvoering van taken resulteert in  tevreden klanten. De bijdrage aan het bedrijfsrendement is op geen enkele wijze inzichtelijk.

Symion heeft de opdracht het rendements denken te implementeren. Medewerkers, management en het middenkader inzicht geven in het belang van het oog hebben voor rendement. De uitvoering van taken worden in het licht gezet van opbrengst in combinatie met klanttevredenheid. Met een goede, waarheidsgetrouwe registratie en rapportage verkrijgt het management inzicht in het effect en het rendement van aansturing en uitvoering.