Online Symion Personeelshandboek

Het online Symion Personeelshandboek: de ideale oplossing!

Omtrent de ontwikkelingen van het personeelshandboek heb ik brancheredacteur Wiets Lysen mogen interviewen. Wiets is eindverantwoordelijk voor de personeelshandboeken.
Hij is deskundige op het gebied van informatie over personeelsaangelegenheden en zijn kennis en expertise worden uitgewerkt in de personeelshandboeken.

Weg met die onhandigheid

-“Wat maakt het personeelshandboek zo interessant?”

-“De meeste organisaties kennen het wel, losse documenten of mappen waar allerlei regelingen en wetgevingen in vastgelegd zijn, maar waar niemand een duidelijk overzicht van heeft. Tevens is het lastig om de exacte wet- en regelgevingen weer op te zoeken wanneer je ze nodig hebt.”

-“Daarnaast komen de medewerkers met verschillende personeelsvragen bij de leidinggevende of manager. Op dat moment kan er niet altijd gelijk een antwoord worden gegeven en moet moeite worden gedaan om de informatie daarover terug te vinden in de losliggende documenten. Natuurlijk is er op het internet van alles te vinden maar in de meeste gevallen is daarmee nog niet de vraag beantwoord.
En wie zegt dat de informatie op internet altijd juist is? Erg vervelend als er veel tijd wordt besteed aan het zoeken van de juiste informatie, als het natuurlijk ook veel makkelijker kan. Daarbij wil je ook daadwerkelijk over de juiste informatie beschikken en op de hoogte zijn van alle actuele wet- en regelgevingen. Het personeelshandboek biedt in dit geval de uitkomst.”

Digitale kennisbron
-“
Wat is een personeelshandboek dan precies?

-“Een personeelshandboek is een kennisbron voor organisaties op het gebied van personeelsaangelegenheden, personeelsbeheer, personeelsmanagement en personeelszorg. In principe bestaan er twee soorten personeelshandboeken. Het Symion Personeelshandboek, dit is een digitaal inkijkboek alleen bestemd voor managers en directeuren, zij kunnen dit raadplegen omtrent wetgevingen, tips en adviezen.
Daarnaast is er een uitgebreidere vorm, waar zowel managers, directeuren als medewerkers gebruik van kunnen maken, hierin worden uitgebreid onder andere de regelgevingen en cao gerelateerde artikelen toegelicht. Beide personeelshandboeken vormen een handige en digitale kennisbron waar 24 uur per dag gebruik van kan worden gemaakt.”

Snel je informatie
-“Waarom is het dan handig om online personeelshandboeken te gebruiken?”

-“Symion heeft intern vakredacteuren die allen bijdragen met hun specialisatie, kennis en expertise op gebied van personeelszaken, wet- en regelgevingen. De gezamenlijke kennis vormt dat het personeelshandboek actueel blijft, wat de gebruikers ten alle tijden kunnen raadplegen. De gebruikers worden op de hoogte gehouden en kunnen gemakkelijk binnen het personeelshandboek de informatie vinden die zij nodig hebben. Niks meer uren dwalen op het internet of zoeken in documenten en mappen, het personeelshandboek voorziet de gebruiker digitaal van de juiste informatie binnen no time.”

Organisatiegebonden

-“Is er nog meer informatie te vinden in het online personeelshandboek?

-“Behalve dat er informatie omtrent personeelszaken en actuele wet- en regelgevingen wordt vermeld, is het ook mogelijk om organisatiegebonden informatie toe te voegen. Organisaties kunnen namelijk hun eigen regelgevingen in de personeelshandboeken laten verwerken. Het is tevens mogelijk om foto’s, de organisatiehistorie, toelichtingen, omgangsregelingen, vermelding van alle werknemers of persoonlijke informatie toe te passen. Dit houdt de medewerkers op de hoogte van interne zaken en organisatiegebonden informatie. Het is een zeer breed concept waarin alles mogelijk kan worden gemaakt.”

Het ontzorgt

-“Wordt het dan makkelijker?”

-“Het Symion Personeelshandboek ontzorgt en dat klopt. Het scheelt tijd en moeite om de juiste informatie te zoeken. Daarnaast kan het personeelshandboek organisatiegebonden worden gemaakt door het toevoegen van eigen regels en organisatiegebonden informatie. Het opent de deuren naar een gemakkelijke en vooral handige informatiesysteem wat ten alle tijden gebruikt kan worden. ‘Men moet doen waar hij goed in is’, is het motto van Symion Coöperatie. Men wil gemak en daar is hij goed in. Het personeelshandboek biedt het gemak, dat is dus in mijn ogen een perfecte aansluiting?!”

Jennifer Beumer, student HRM Saxion Deventer, stagiair Symion