Marktplaats voor gemeenten

We zijn in gesprek over een onderzoek naar haalbaarheid van het inrichten van een marktplaats voor gemeenten. Doel is het beschikbaar stellen van mensen en middelen over de gemeentegrenzen heen en hierdoor de druk die gemeenten in de budgetten voelen, te verminderen.