Management identificatie

Met deze op het eerste gezicht wat ingewikkelde term wordt een competentie aangeduid, waar we allemaal over zouden moeten beschikken. Dat maakt de actualiteit eens te meer duidelijk. Ik zal uitleggen waarom dat volgens mij zo is.
De definitie die TMA (Talenten Motivatie Analyse) aan deze competentie geeft, maakt wellicht al meer duidelijk:

‘Management identificatie: Beslissingen en maatregelen van het (hoger) management begrijpen, accepteren en uitvoeren’.

Herkenbaar gedrag bij deze competentie is:

  • kan zich verplaatsen in de positie van het (hoger) management
  • hanteert dubbele loyaliteit (naar boven en naar beneden) op de juiste wijze
  • committeert zich aan het beleid

Hieruit blijkt dat beheersen van deze competentie van twee groepen mensen iets vraagt: van de mensen die iets moeten doen en de leidinggevende(n).
Dat zien we heel mooi bij het omgaan met de maatregelen rond de Corona crisis. Ik leg dat uit:

Slaafse onderdanigheid?  

Moeten mensen zonder nadenken uitvoeren wat hoger management van hen vraagt? Ik dacht het niet. Immers in de definitie zien we duidelijk dat je beslissingen en maatregelen moet begrijpen, accepteren en uitvoeren. Heel bewust ook in die volgorde. Hoe kun je immers iets uitvoeren dat je niet accepteert? Hoe kun je iets accepteren dat je niet begrijpt?

Aan het management dus de taak om goed uit te leggen waarom een maatregel of beslissing genomen moet worden. Doe je dat niet of onzorgvuldig, reken dan maar op veel weerstand.

Als je een besluit uit te voeren hebt, is het zaak dat je dat begrijpt en accepteert. Kun je dat niet, stel dan vragen. 

De Corona crisis als voorbeeld

Dat ik de Corona crisis als voorbeeld noemde, zal al wel duidelijk zijn, maar ik geef toch nog wat toelichting: Over de bijna ‘lockdown’ die de regering adviseerde, werden dagenlang kranten en praatshows gevuld. Vooral omdat er verschillende interpretaties van de maatregelen kwamen en verschillende adviezen van allerlei deskundigen. Hoe moet je de maatregel, als volk, dan eenduidig begrijpen, laat staan accepteren?

Symion ontwikkelt trainingen op allerlei gebied, waaronder specifieke cursussen gebaseerd op de 53 TMA competenties. ‘Management identificatie’ is er daar een van en zie eens hoe actueel het beheersen van zo’n competentie is.

Wilt u meer weten over management identificatie of over de ontwikkeling van competent gedrag, dan maak ik daar graag een afspraak met u over.