Keuzes maken: doe jij dat ook alleen?

We hebben er allemaal mee te maken: dagelijks nemen we beslissingen en maken we  keuzes en dat gaat eigenlijk meestal wel goed.  Toch kun je soms heel lang met beslissingen bezig zijn. Dat leidt tot stress, afleiding, verminderde concentratie, kortom minder aandacht voor de dingen die je te doen hebt.

Waarom is het lastig belangrijke keuzes te maken  

Volgens mij is het nemen van besluiten soms zo lastig omdat we zo’n hoog verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Of wellicht omdat we het heel zorgvuldig en precies willen doen en ons geen fout willen of kunnen veroorloven.  Het gekke is echter dat we ons vrijwel altijd heel prettig voelen als we een besluit eenmaal genomen hebben. Dat voelt dan als een soort van bevrijding.

Mijn eigen ervaring

In mijn werkzame leven heb ik meerdere keren voor een belangrijke keuze gestaan. Zeven jaar geleden heb ik na ampele overwegingen besloten om mijn arbeidscontract niet te laten verlengen. Ik wilde mijn talenten beter kunnen benutten, meer plezier in het werk hebben en meer aandacht aan mijn gezin kunnen geven.  Dat klinkt als vanzelfsprekend, maar dat was het niet. Met hulp van een oud- collega heb ik die keuze uiteindelijk weloverwogen en heel bewust genomen.

Na een aantal jaren in mijn eentje als ZZP’er gewerkt te hebben, heb ik me verleden jaar aangesloten bij Symion, een samenwerkingsverband van zelfstandige professionals. Ook dat heb ik gedaan door er met anderen over te sparren en heel duidelijk te zijn over mijn talenten, belangen en kijk op samenwerking.  Ik ben blij met die keuze: het werkte opnieuw bevrijdend.

Wat heeft u daaraan?

Ik hoop veel! Ik ervaar namelijk dagelijks in mijn werk als jobcoach dat veel mensen het maken van keuzes en het nemen van beslissingen alleen doen, zonder hulp van anderen, in alle eenzaamheid. Het maakt niet uit of dat nu zakelijke keuzes zijn of juist heel persoonlijke.  Meestal weten we wel wat de beste keuze is, maar blijven we ronddraaien in kringetjes, omdat we zoveel aspecten bij die keuze betrekken. Je zou het keuzestress kunnen noemen. Angsten en overtuigingen die op de voorgrond treden en ons belemmeren met enige afstand en realiteitszin de juiste keuze te maken. Dat leidt enorm af.

Mijn tip: als u voor een belangrijke keuze staat, zoek dan iemand uit uw omgeving die u vertrouwt en met wie  u  een- benen- op- tafel- gesprek kunt voeren. Dat kan u helpen uw gedachten te ordenen en uw -wellicht irreële-  angsten en overtuigingen in een ander perspectief te zien. U zult merken dat u de te maken  keuze zo maar maakt, van harte. Ervaar hoe bevrijdend dat werkt!

Ancella van der Haar, Symionaut