Is coachen een vak?

Social media

Ieder dag besteed ik ongeveer ongeveer 30 minuten aan het bekijken van de verschillende sociale media. Er zijn veel zaken die mij opvallen (zowel positief als negatief), maar de meest opval­lende op dit moment is dat het barst van de coaches. Daarom kom ik ook op de vraag of coachen een vak is.

De vraag stellen is hem beantwoorden. Dat geldt voor elk soort coaching. Natuurlijk is er verschil of iemand wordt begeleid door een coach in een outplacementtraject of dat het gaat om het opstellen en volgen van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Beide soorten coaching vragen een zekere expertise.

Coaching is ook zeker een belangrijk onderdeel voor iemand in een leidinggevende rol.
Het meetbare resultaat geldt dan wel vaak als graadmeter voor de mate van succes.

Tip1: Vraag je aan het einde van de dag maar eens af; wat is er voorbijgekomen wat mij echt geïnspireerd heeft? Waar ga ik verder over nadenken?

Je zou dit een vorm van zelfcoaching kunnen noemen. Jezelf de “inspiratie” vraag stellen is voor alle leeftijden, want zelfontwikkeling gaat altijd door.
Wat mij opvalt tijdens mijn half uur ‘social media tijd’ is dat het barst van de coaches.
Ja, u leest het goed, we komen om in de coaches in allerlei vormen en maten:
De loopbaan coach, de stress coach, de sollicitatie coach, de mobiliteit coach, de trainer/coach, de personal coach, de sport coach, de stress en burn-outcoach, de carrière coach, de job coach, de performance coach, de team coach, de bucketlist coach (jawel het bestaat).

Deze lijst is zeker niet compleet en dat is ook niet mijn bedoeling uitputtend te zijn. Het is ook niet mijn bedoeling om iedereen die zich coach noemt te veroordelen, maar het zijn er wel veel en de term, of titel zoals je wilt, wordt wel erg gemakkelijk gebruikt.

Goede coaches zijn er zeker, daarover later meer.

Toegevoegde waarde

In deze blog wil ik een pleidooi houden voor coaches met toegevoegde waarde. Deze mensen beschikken over de ideale mix van opleiding en een groot deel mensenkennis en levenservaring.

Tip 2: Het is belangrijk dat de coach en coachée een professionele vertrouwensband hebben, dat is niet altijd vanzelfsprekend.

Tip 3: Ga op zoek naar de bron of oorzaak van het vraagstuk. Vaak bestaat de neiging om de zichtbare gevolgen van ongewenst gedrag aan te pakken, maar de werkelijke bron of oorzaak zit meestal dieper en is vaak niet direct zichtbaar.

 De kenners zeggen dat een coach geen therapeut is. Dat zal zo zijn, maar echte oplossingen en inzichten krijg je als je op zoek gaat naar de oorzaak of bron van het vraagstuk.

Waarom noemt men zich zo makkelijk coach?

Sowieso is de term niet beschermd, dus iedereen mag zich coach noemen.
Hoe zouden de ‘echte’ coaches daar tegenaan kijken, die veel geïnvesteerd hebben in trainingen en opleidingen om zich in dit vak te bekwamen?

Ervaring:
Ervaring dat is wat je weet omdat je het zelf hebt meegemaakt of gedaan. Het kan je beter ma­ken als coach, mits dat wat je hebt meegemaakt je bewust heeft gemaakt van diepere aspecten. Alleen dan is de ervaring een verrijking. De kunst is om uit die ervaringen te leren waarom het jou beter of sterker heeft gemaakt.

Die ‘ervaring’ kun je overdragen als de coachée daar behoefte aan heeft (geven en nemen!)

Coachen is inderdaad een vak

Mensen met voldoende zelfreflectie, mensen die in staat zijn “hun eigen wedstrijd te lezen” en te analyseren. Zij bouwen in de loop der jaren veel mensenkennis op en als zij die kennis ook effectief kunnen uitdragen (didactisch vermogen), dan is er een heel grote stap gemaakt in dit vakgebied. Voeg daar de nodige kennis en opleidingen aan toe en je hebt een prima coach.

Waar vindt je goede coaches?

Binnen de Symion coöperatie hebben wij er een paar. coaches met een goede mix van opleiding en ervaring. Alex, Jan, Fernando en Alberto zijn daar goede voorbeelden van.
Wij begeleiden mensen of teams binnen uiteenlopende branches, organisaties (non-profit en profit), gemeenten, onderwijs en zorg.

Wij nodigen u uit om onze site te bezoeken. U kunt ons ook mailen, e-mail: info@symion.nl. Of bellen als u dat wilt, 055-3031430