Functiebeschrijving
SymionOrganisatie-Functiestructuur

Zijn de bouwstenen van uw organisatie nog stevig gestapeld of hebben vele verbouwingen de fundamenten verzwakt?

Zo stevig als een huis

Een organisatie moet staan als een huis. Dat is niet alleen heldere beeldspraak maar de structuur van organisaties vertoont volgens ons idealiter alle kenmerken van een fysiek huis.

We adviseren organisaties hoe een logische structuur op te bouwen die past bij de opdracht en visie: werkmaatschappijen, divisies, sectoren, afdelingen, etc., tot op het functieniveau.

Een functiehuis is de logische ordening van alle functies binnen een organisatie naar niveau en werkproces.

Doe het zelven of uitbesteden?

Maar we adviseren niet alleen, we bouwen zelf ook mee. We ontwikkelden in de afgelopen decennia een eigen manier (format) van de functiebeschrijving die niet alleen bruikbaar is voor het toepassen van de bekende waarderingsmethodieken. Maar ook gebruikt wordt voor werving, personeelsbeoordeling, competentiemanagement professionele ontwikkeling en persoonlijke loopbaantrajecten.

We passen diverse functiewaardering- en indelingsmethodieken toe: onder meer FUWASYS, FWG 3.0, Orba, de Baarda-indelingsmethodiek en Themis. Onze expertise op dit gebied bij overheid, hoger onderwijs, gezondheidszorg en bedrijfsleven is aanzienlijk te noemen.

Noodzakelijk onderhoud van het functiehuis

En net als een echt huis moet een functiehuis regelmatig worden onderhouden om bewoonbaar en aantrekkelijk te blijven.

Bijvoorbeeld het verbouwen en aanpassen als gevolg van reorganisaties of veranderingen in werkproces of vormen van dienstverlening.Of het herwaarderen van een deel van het functiehuis vanwege de aanpassingen die zijn gepleegd.

We ontwikkelden, samen met anderen, voor de gezondheidszorg en welzijnssector een specifieke audit waarmee organisaties inzicht kunnen krijgen in de kwaliteit van het eigen functiegebouw en in de noodzaak van onderhoud..

We denken graag met u mee wat u kunt doen om uw functiehuis bewoonbaar te houden en laten u -desgewenst- in een nadere presentatie zien wat goed onderhoud kost maar ook wat het u kost als u onvoldoende onderhoud pleegt.

 

Talent Motivatie Analyse (TMA) competenties

In meerdere branches, maar in het bijzonder voor laboratoria, is Symion bezig de functiebeschrijvingen te voorzien van gerelateerde TMA competenties, kennis en ervaringsprofielen en talenten die voor de betreffende functie vereist of gewenst zijn. Hierdoor is het gemakkelijker functies te vergelijken, de verschillen tussen de functies uit te drukken en vooral vast te stellen of medewerkers beschikken over de betreffende competenties, talenten en kennis- en vaardigheidseisen. De TMA objectiveert de vergelijking tussen de eisen van de functie en de geschiktheid van de medewerker en levert harde argumenten om de juiste keus te maken.

Door het gelijktrekken van de competenties in de functiebeschrijvingen met die van de TMA ontstaat er een waterdicht systeem voor werving en selectie, waardering en beloning, persoonlijke ontwikkeling, opleidingen, teamsamenstelling, etc. Door de grote mate van objectiviteit zal willekeur, of verschil van interpretatie door verschillende leidinggevenden achterwege blijven. Zie voor meer informatie over de TMA op deze pagina.

Heeft u vragen over uw functiehuis of functiebeschrijving?

Vul dan het onderstaande contact formulier in of bel met 055 – 303 14 30

    Velden met een * zijn verplicht