TMA helpt werkgever en kandidaat bij selectie en ontwikkeling.

Bij de selectie en assessments van kandidaten kan Symion gebruik maken van verschillende gevalideerde instrumenten. Eén daarvan is de Talent Motivatie Analyse (TMA). De TMA is uitermate geschikt bij:

  • Werving en selectie
  • Sollicitatie
  • Mobiliteit en loopbaanvraagstukken
  • Opleiding en training
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Teamvorming en –ontwikkeling
  • Potentieel-analyse
  • Re-integratie

Ieder mens beschikt over meerdere unieke kwaliteiten. Deze zijn het resultaat van persoonlijkheid, ontwikkeling, talenten en drijfveren. In ons functioneren zetten we deze kwaliteiten in om tot resultaten te komen. Competenties ontwikkelen we eenvoudig en snel als gevolg van drijfveren en talenten. Wat we leuk vinden kunnen we goed en wat we goed kunnen, vinden we ook leuk. Dat ligt in elkaars verlengde. Van sommige drijfveren en talenten zijn we ons soms geheel niet bewust. Dat betekent dat we meer potentie hebben, meer kunnen, dan dat er nu uitkomt. De TMA helpt met het opsporen van deze (verborgen) drijfveren en talenten en daarmee van (potentiële) kwaliteiten en competenties. Dit biedt interessante perspectieven op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, sollicitaties, opleidingen, loopbaankeuzes, etc.

22 drijfveren, 44 talenten, 53 competenties

De TMA analyse geeft een objectief en betrouwbare weergave van iemands score op 22 drijfveren en 44 talenten, waarover we allemaal in meer of mindere mate beschikken. TMA heeft 53 competenties gekoppeld aan deze drijfveren en talenten. De meting van persoonlijke drijfveren en talenten maakt een voorspelling mogelijk over de geschiktheid van een persoon op een functie met gegeven competenties. Klik op onderstaande knop voor een volledig overzicht van hoe en wat de TMA onderzoekt en meet.


Samenvatting TMA

De wetmatigheid is dat wanneer er een maximale match bestaat tussen de aanwezige  of ontwikkelbare competenties (kunnen), drijfveren (willen) en functie (moeten), er maximaal gepresteerd zal worden. Dan zit iemand volledig op de juiste plek en komen de kwaliteiten het best tot hun recht. Dat geeft energie! Dan wordt en blijft iemand succesvol.

Bestaat er een verschil tussen aan de ene kant ‘kunnen’ en ‘willen’ en aan de andere kant ‘moeten’, dan zal er spanning ontstaan. Iemand moet dan voortdurend extra energie leveren om te voldoen aan de eisen van het moeten. Dit levert stress op en in uiterste gevallen kan het zelfs tot burn-out leiden. Het is dan ook erg belangrijk een zo groot mogelijke overlap te vinden tussen de eisen van de functie en de drijfveren/talenten en competenties van de functionaris.

De TMA brengt dit geobjectiveerd en helder in kaart. Dit draagt bij aan de acceptatie van de uitkomst. Op basis van de uitslag kunnen betrokkenen concrete maatregelen nemen om de maximale match te bereiken en te behouden.

Maak voor meer informatie over TMA en de vele mogelijkheden hiermee voor effectief personeelsbeleid een afspraak met één van onze adviseurs:
Jan Boekestijn, 06 4426 4418
Alex Janssen, 06 1506 3731

Om een idee te geven over hoe een rapportage eruit ziet, klik dan op onderstaande knoppen.


Voorbeeld kandidaatrapportage


Voorbeeld rapportage 360 graden feedback