Mensen verschillen

We kunnen er niet omheen Nederland wordt steeds kleurrijker. De cijfers van het CBS tonen aan dat in 2017 ruim 22 % van de bevolking behoort tot de 1e en 2e generatie migranten. De daaropvolgende generaties worden niet als migrant gezien.

 

 

Toch hebben de klein- en achterkleinkinderen nog altijd een sterke band met de waarden van de cultuur van herkomst. Dit komt o.a. doordat cultuur wordt gevormd door een patroon van denken, voelen en handelen die door de ouders (vaak onbewust) in de vroege kindertijd wordt doorgegeven. De culturele invloed zien we terug in allerlei alledaagse dingen; Kleding, wijze van communiceren, muziek, eten, enz. Het maakt verschillen tussen mensen en groepen zichtbaar, in de samenleving en misschien ook in uw bedrijf.

 

Herkent u dit?

De ervaring is dat medewerkers en klanten, uit andere culturen, vraagstukken met zich meebrengen die niet voorzien waren en waar, naar het lijkt, geen eenvoudig antwoord op is te geven. Hoe herkenbaar zijn onderstaande punten voor u?

 1. Wij hebben de klok, anderen hebben de tijd, zo lijkt het. Waar de één altijd veel te vroeg is, komt een ander standaard te laat. Tijd blijkt verschillend geïnterpreteerd te worden.
 2. Men stelt zich altijd afwachtend op! Terwijl wij mensen aannemen vanwege de deskundigheid, ontbreekt het vaak aan initiatief nemen.
 3. Mensen verwachten dat ik als chef zeg wat zij moeten doen, maar ik verwacht eigen initiatief. Dat ontbreekt helaas vaak.
 4. Medewerkers met een migratie verleden zeggen ja, maar ze handelen er niet naar.
 5. Ondanks de genoten opleiding en de vakkennis blijft men in een gesprek maar om de hete brei heen draaien.
 6. Hebben we goede afspraken gemaakt met onze klanten en gerealiseerd volgens afspraak, blijkt dat ze ontevreden zijn omdat zij iets anders verwachten. Kunnen ze niet lezen?
 7. Vanuit sociaal maatschappelijk ondernemen bieden wij enkele statushouders een werkervaringsplek. Dit levert soms problemen omdat we elkaar niet begrijpen terwijl het goed uitgelegd is.
 8. We willen toe naar meer diversiteit van medewerkers omdat we verwachten dat ook onze klanten kleurrijker worden.
 9. Het werven van medewerkers uit andere culturen lukt maar niet.
 10. Het wordt niet openlijk gezegd, maar het schuurt vaak in de man/vrouw verhoudingen tussen collega’s.
 11. Sommige mannen vinden dat hun werk vrouwenwerk is.
 12. We gaan vrij flexibel om met afspraken én toch zijn de medewerkers met een familie elders, nooit tevreden.
 13. Nadat iemand een hogere functie had gekregen ging hij zich anders gedragen.

Klinken bovengenoemde onderwerpen u bekent in de oren en zoekt u een antwoord?

Marrie Stoffer maakt graag een afspraak om samen met u te verkennen wat de knelpunten en kansen zijn die hierachter schuil gaan. Neem contact op via info@symion.nl of bel met (055) 303 1430.

 

Samen-werken

Symion is er van overtuigd dat samenwerken leidt tot een beter resultaat. Maar we weten ook, uit eigen ervaring, dat verschillen in verwachting en beeldvorming tussen mensen en groepen een goed resultaat flink in de weg kunnen staan. Waar voor de één persoonlijke keuzes enorm belangrijk zijn, kan voor de ander eer hoog op de agenda staan.

Uit de wetenschap blijkt dat culturele verschillen zijn terug te brengen naar vijf aspecten die het mogelijk maakt om wereldwijd culturen met elkaar te vergelijken. Deze vergelijkingen maakt het mogelijk om de verschillen te zien en te begrijpen. Dit draagt bij aan begrip voor de ander en bied handvatten om de verschillen bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar een antwoord voor goede samenwerking.

 

Vijf aspecten om wereldwijd culturen met elkaar te vergelijken

 1. De mate van maatschappelijke ongelijkheid, hiërarchie
 2. Ik, wij en zij, individuele ontwikkeling versus eer van de groep
 3. Man, vrouw, sekse en sekserollen, masculiniteit – feminiteit
 4. Vermijden van onzekerheden, wat anders is, is gevaarlijk
 5. Vroeger, nu of later. Lange en korte termijn gerichtheid

Het vergelijken van verschillen op basis van deze aspecten maakt een gelijkwaardig gesprek mogelijk. Het bied inzicht in reden en achtergrond van het handelen van de ander en de keuzes van uw bedrijf. Het maakt het mogelijk om met de medewerker te spreken over ontstane knelpunten of irritaties. Wij weten uit ervaring dat erkenning van de ander ruimte bied voor verandering. Mensen willen best veranderen, maar niet veranderd worden.

Symion kan u helpen om:

 • Inzicht te krijgen in de cultuur verschillen tussen medewerkers en de bedrijfscultuur
 • Verwachtingen ten aanzien van initiatief nemen bespreekbaar maken
 • Verbeteren van bedrijfsresultaten dank zij betere interactie
 • Oplossen van communicatieve knelpunten
 • Managen van verwachtingen
 • Mediation bij opgelopen verschillen
 • Coachen in werkhouding, gedrag
 • Coachen van loopbaan perspectief

 

Lees meer over diversiteit en het aanbod van Symion in deze blog.

[post-tiles categories=’193′ posts=’3′]