Coachen als
leiderschapsstijl

Nelson Mandela: ‘Een ware leider legt een besluit niet op, maar zorgt ervoor dat mensen het zichzelf opleggen.’

Je wil toch ook medewerkers die zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling?

Coachen is en een leiderschapsstijl gericht op het in beweging krijgen van mensen en hun ontwikkeling. Managers die kunnen coachen schrijven niet de wetten voor, ze stellen kritische vragen en schetsen mogelijkheden die mensen zelf tot nadenken en tot actie stimuleert.

Overigens zijn we van mening dat ook coachende leidinggevenden soms heel duidelijk moeten zijn en hun stijl kunnen afwisselen met een meer directieve als de situatie daarom vraagt. Niet alles is coachend op te lossen.       

Wat heb je aan coachende leidinggevenden?

  • Ze stimuleren mensen in het nemen van eigen regie
  • Ze bevorderen dat verantwoordelijkheden lager in de organisatie komen te liggen
  • Ze stimuleren mensen om problemen zelf aan te pakken
  • Je voorkomt dat problemen steeds groter worden

Vragen:

Kan ik coachende kwaliteiten ontwikkelen?
Hoe selecteer ik mensen op coachende kwaliteiten?
Kan iedereen coachen?   

Symion helpt om:

  • Ontwikkel- of aanstellingsassessments uit te voeren. We brengen persoonlijke drijfveren in kaart en onderzoeken of men (potentieel) coachende talenten heeft
  • Mensen individueel te begeleiden om een betere coach of coachende leidinggevende te worden
  • De organisatie van goed naar beter te helpen: Samen ondernemen, een state of the art management development programma, gebaseerd op Action learning  

Whatsapp of bel voor meer informatie met:

Eef Spies:            

Alex Janssen:    

Jan Boekestijn:  

06 2121 4390

06 1506 3731

06 4426 4418