Leidinggeven en ziekteverzuim

Iedere leidinggevende krijgt te maken met verzuim wegens ziekte. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar niets doen kan veel geld kosten. Leer omgaan met (te hoog) ziekteverzuim en wat je kunt doen.

Tips: Weet je wat mag en wat niet?

Antwoord: Ja!

Alleen is de medewerker niet verplicht over zijn medische situatie te praten en doet hij dat wel, dan mag je deze informatie niet verwerken.

Antwoord: Jazeker!

Dit is zelfs een aanrader.

Door een persoonlijk bezoek aan huis benadruk je dat jij jouw medewerker en de ziekmelding zeer serieus neemt. Persoonlijk contact, fysiek of via de telefoon is van belang. Benader je medewerker vooral niet via whatsapp, sms of mail.

Antwoord: Beslist niet!

De rekening krijg je gepresenteerd middels verhoging van je verzekeringspremie of UWV-premie Werkhervattingskas waardoor je het ziekengeld ook na uitdiensttreding tot maximaal 104 weken krijgt doorbelast. Wees proactief in je verzuimbeleid.

Antwoord: Ja!

Als je medewerker bijv. de dagelijkse boodschappen kan doen, het huis aan kant kan maken, de kinderen naar school kan brengen, de hond kan uitlaten etc. dan zijn er vaak ook wel mogelijkheden om te werken. Bespreek dan de mogelijkheid om je medewerker in te zetten voor de zogenaamde ‘vensterbank’ klusjes. Ga uit van het ‘er is altijd wat te doen’ principe.

Antwoord: Nee!

Zoek naar andere oplossingen. Denk hierbij aan zorgverlof, calamiteitenverlof, vakantiedagen opnemen, tijdelijk een ander rooster en dergelijke.

Ga in gesprek met je medewerker.

Antwoord: Ja!

Je mag als werkgever formeel een ziekmelding weigeren, als de reden van de ziekmelding te maken heeft met problemen in de privésfeer.

Aanbieden van onbetaald verlof of het opnemen van vakantiedagen zijn voorbeelden hoe je dit samen met je medewerker zou kunnen regelen.

Antwoord: Nee

Een hoog ziekteverzuimpercentage hoeft niet altijd erg te zijn.

In bedrijf A met vier medewerkers heb je al snel te maken met een verzuimcijfer van 25% als er één langdurig zieke medewerker is (medewerker heeft bijvoorbeeld een ernstige ziekte). In dit bedrijf heerst een open cultuur en de medewerkers zijn zeer betrokken.

In bedrijf B met 100 medewerkers zijn er veel medewerkers die zich frequent kortdurend ziekmelden en bedraagt het verzuimpercentage 6%. De moraal is hier ver te zoeken, leidinggevenden communiceren niet met hun medewerkers en de medewerkers voelen zich niet betrokken bij het bedrijf.

Het ziekteverzuimpercentage van B is hier veel lager dan bij bedrijf A. Echter niet bedrijf A, maar bedrijf B heeft een probleem.

Antwoord: Niet doen!


Las een ruime periode in om de duurzame ‘inzetbaarheid’ te testen.
Als je je medewerker namelijk direct volledig hersteld meldt en hij meldt zich opnieuw ziek nadat hij een periode van vier weken heeft gewerkt, dan gaat er opnieuw een nieuwe loondoorbetalingsperiode van 104 weken in.

Antwoord: Ja!

Werknemers moeten op de hoogte zijn van de regels.

Zorg ervoor dat de medewerkers weten hoe en bij wie ze zich moeten melden als ze aangeven niet te kunnen komen werken door ziekte. Is er geen verzuim protocol, Symion helpt je bij het opstellen.

Lees snel verder!

Gebruik dit contactmoment om meer informatie te verzamelen met inachtneming van de privacy regels. Je kunt de volgende vragen stellen:

  • Wanneer verwacht de werknemer weer aan het werk te gaan?
  • Welke werkzaamheden zou de medewerker nog wel zou kunnen verrichten?
  • Houdt het verzuim verband met het werk?

Als leidinggevende krijg je dan al snel een beeld over het verloop van het ziekteverzuim.

Naast de standaardtrainingen leveren we ook maatwerktrainingen en in company trainingen.

Neem contact op met een van onze adviseurs.

Mail, bel of app: 

Eef Spies:    Eef@symion.nl             06-2121 4390
Alex Janssen:  Alex@symion.nl       06-1506 3731
Jan Boekestijn:    Jan@symion.nl    06-4426 4418