Efficiënt vergaderen? Besluiten nemen? Draagvlak ontwikkelen? Strategie bepalen?Product verbeteren? Brainstorm?

Met
is dat perfect mogelijk!

Een web-based tool waarmee met grote groepen tot vijf keer sneller dan normaal effectief informatie kan worden verzameld, gedeeld en waarin deelnemers collectief een gedragen besluit kunnen nemen.

Primoforum is een
in situaties waarin communicatie en overleg noodzakelijk zijn.

Voordelen van Primoforum:

 • Vijf keer sneller dan conventionele meetings.

 • In één uur kunnen talrijke ideeën worden gegenereerd.

 • Iedereen kan direct meedoen, zonder uitvoerige instructie van het systeem of de methode.

 • Geen idee blijft verborgen of onontdekt.

 • Iedere deelnemer raakt zeer betrokken en ervaart deelnemen als zeer positief.

 • Door tijdwinst is er meer ruimte voor wat er echt toe doet.

 • Geen rangen en standen.

 • Ongeorganiseerde teams worden goed presterende teams.

 • Nieuwe betrouwbare kennis ontstaat.

 • Deelnemers zijn bereid actie te ondernemen.

 • Deelnemers vinden deze manier van werken leuk.

 • Snel en op elke locatie op te zetten.

 • Na afloop is de rapportage direct klaar.

https://vimeo.com/143464324

 • Op de juiste plek
 • Bij de juiste personen
 • Op het juiste moment


DIRECT AANVRAGEN

Wilt u meer informatie,
of heeft u interesse in een demonstratie?

Neem gerust contact met ons op:

Symion Coöperatie, Telefoon: 055 – 3031430, E-mail: info@symion.nl