Artikel 1: Inleiding

Dit is de privacy verklaring van de Symion Coöperatie u.a. In deze verklaring leest u hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we in contacten verkrijgen. Hiermee voldoen we aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 2: Persoonsgegevens die worden verwerkt

Uw gegevens zijn voor ons erg belangrijk en wij doen ons uiterste best om de gegevens te beschermen. Om diensten te kunnen leveren hebben we echter wel persoonsgegevens nodig. We hebben deze informatie van u ontvangen d.m.v. visitekaartjes, e-mailcontact, door bestellingen op de website, inschrijving op de nieuwsbrieven of door persoonlijk contact tussen u en de leden of businesspartners van de Symion Coöperatie.

Voor haar dienstverlening kan de Symion Coöperatie de volgende gegevens verwerken:

 • Uw voor-, achternaam, geslacht en eventuele titulatuur
 • Uw (zakelijke) adresgegevens
 • Uw telefoonnummer(s)
 • Uw e-mailadres(sen)
 • Links naar sociale media
 • In het geval van sollicitaties ook uw CV
 • Uw IP-adres (in geval van cookie verwerking)

Deze gegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden”

 • Het verlenen en factureren van diensten
 • Het verzenden van nieuwsbrieven, aanbiedingen of informatie
 • De afhandeling van bestellingen in onze shop en informeren over verloop
 • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren
 • Opslag van gegevens om de overeenkomst te kunnen uitvoeren
 • Opslag van gegevens om te voldoen aan de wettelijke en/of belastingtechnische eisen

Bij sollicitaties ontvangen wij persoonlijke informatie op vacatures waar wij, in opdracht van onze opdrachtgevers, voor werven.

 • Deze informatie gebruiken wij om uw sollicitatie te verwerken en u te helpen om in contact te komen met de vacaturehouder, zodat u gekoppeld kunt worden aan één of meerdere vacatures.

Artikel 3: Bewaartermijn

Symion Coöperatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en we  verwijderen gegevens die we niet langer nodig hebben. Wanneer de dienstverlening eindigt bewaren we sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijnen. Na de wettelijke bewaartermijnen vernietigen we alle gegevens.

Ten aanzien van sollicitanten geldt dat we de gegevens bewaren in onze database tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Als u als kandidaat daarvoor toestemming geeft, bewaren wij uw gegevens tot één jaar na de beëindiging van de sollicitatieprocedure. U kunt ons op ieder moment verzoeken uw gegevens te verwijderen of om de gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen daar vrijwel onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen gehoor aan geven.

Artikel 4: Delen met anderen

Symion Coöperatie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst (zoals bij sollicitaties) met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 5: Data Protection Impact Assessment

In de Nederlandse vertaling van de AVG wordt de term data protection impact assessment (DPIA) gegevensbeschermingseffectbeoordeling genoemd.

Organisaties hoeven, zodra de AVG geldt, niet voor elke gegevensverwerking een DPIA uit te voeren. Een DPIA is alleen verplicht als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert voor de betrokkenen (de mensen van wie de organisatie gegevens verwerkt). Dat is in ieder geval zo als een organisatie:

 • systematisch en uitvoerig persoonlijke aspecten evalueert, waaronder profiling;
 • op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt;
 • op grote schaal en systematisch mensen volgt in een publiek toegankelijk gebied (bijvoorbeeld met cameratoezicht).

De gegevens die Symion Coöperatie verzamelt vallen niet onder een hoog privacy risico en derhalve is een DPIA dan ook niet noodzakelijk.

Artikel 6: Websitebezoek

Op de websites van de Symion Coöperatie kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Symion Coöperatie kan deze informatie gebruiken om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 7: Google analytics

Symion Coöperatie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en eventueel hoe effectief de Adwords-advertenties van de Symion Coöperatie bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan de Symion Coöperatie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Symion Coöperatie heeft hier geen invloed op.

Symion Coöperatie heeft Google geen toestemming gegeven om via de Symion Coöperatie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Artikel 8: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@symion.nl. Symion Coöperatie zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen op uw verzoek, reageren. Bij verzoek tot inzage in persoonlijke gegevens zullen we een “proof of identity” vragen, zoals een kopie van uw ID of rijbewijs, om er zeker van te zijn dat we de informatie aan de juiste persoon verstrekken.

Artikel 9: Beveiligen

Symion Coöperatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van de Symion Coöperatie maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Symion Coöperatie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Symion Coöperatie op via info@symion.nl.

Artikel 10: Symion (sub)domeinen

www.symion.nl is een website van de Symion Coöperatie evenals de onder symion.nl vallende subdomeinen, zoals werken.symion.nl, gastvrijheid.symion.nl, vitaler.symion.nl en shop.symion.nl.

Contact

Symion Coöperatie is als volgt te bereiken:

Prins Willem Alexanderlaan 301
7311 SW Apeldoorn
Telefoon: 055 – 303 1430
e-mail: info@symion.nl
KvK nummer: 62579088