Outplacement

OutplacementSymionOutplacement

Staat u voor het dilemma afscheid te moeten nemen van (een deel van) uw medewerkers?

Soms moet een bedrijf maatregelen nemen met als gevolg dat je afscheid van medewerkers moet nemen. Het is voor de bedrijfsleiding en voor de betrokken medewerkers altijd een zeer ingrijpende actie. Ook in die vervelende situatie wil je een goed werkgever zijn.

Herkent u dit?

  • U bent genoodzaakt om een deel van uw medewerkers te verzoeken ander werk te gaan vinden.
  • U hebt geen idee wat er arbeidsrechtelijk bij een gedwongen bedrijfssanering komt kijken.
  • U voelt zich zeer aan de mensen verbonden die u het slechte nieuws moet brengen
  • U gunt uw mensen oprecht het allerbeste maar uw budget is beperkt.

Wij kunnen u al helpen voordat u definitief de keuzes hebt moeten maken.

Hoe kunnen wij u met outplacement helpen?

Door met u te verkennen welke mogelijkheden er qua begeleiding bestaan maar ook door uw te maken keuzes tijdig arbeidsrechtelijk te laten beoordelen.

Vervolgens om met u na te denken op welke manier en in welke volgorde u de betrokken mensen binnen uw bedrijf informeert. Als u er eenmaal uit bent dan kunt u uw medewerkers, al dan niet als onderdeel van een sociaal plan, onze outplacementbegeleiding voorleggen.

Dat is een uitgebalanceerde aanpak die uitzicht biedt op nieuw werk en die zonder aanvullende kosten medewerkers de extra mogelijkheid biedt om de stap naar het zelfstandig ondernemerschap te verkennen.

Onze outplacement aanpak

  • Eerst inventariseren we met elkaar zijn / haar sterke kanten, wensen en mogelijkheden
  • Vervolgens onderzoeken we de marktmogelijkheden en bepalen we samen met de kandidaat de meest interessante werkvelden, bedrijven en functies/rollen.
  • Daarna bereiden we de kandidaat middels trainingen en begeleiding voor op het vinden van werk, presentatie en het voeren van sollicitatiegesprekken.
  • Heeft de kandidaat eenmaal een baan gevonden, dan begeleiden we hem/haar in de eerste periode bij zijn nieuwe werkgever om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Eigen onderneming starten na ontslag

Steeds vaker kiezen kandidaten ervoor om na ontslag als freelancer of ZZP’er aan de slag te willen. Symion is een samenwerkingsverband van zelfstandig ondernemers en is juist daarom goed in staat om de kandidaat te begeleiden in dit traject en de haalbaarheid van de plannen te toetsen.

Wij bieden voor potentiële ondernemers 1 op 1 begeleiding of digitaal (Begeleiding via Internet), of een combinatie daarvan. We beschikken over een enorm netwerk en we hebben goede contacten bij het UWV en de KvK.

Heeft uw vragen over outplacement?

Bel ons dan op Algemeen nummer 055 – 303 14 30 

Of Alex Janssen rechtstreeks op nr. 06-15063731