Outplacement (replacement)

Wat als je afscheid moet nemen van medewerkers?

Je mensen zijn het kapitaal van de organisatie!

Toch kan er een moment komen dat (sommige) medewerkers meer kosten dan bijdragen! Dat hun kwaliteiten geen toegevoegde waarde meer bieden. Dan scheiden de wegen.

Ondanks de ‘pijn’ kan dat altijd respectvol en betrokken.

Ieder einde is het begin van iets nieuws.

De outplacement (we praten liever over replacement) trajecten van Symion onderscheiden zich door gerichte persoonlijke aandacht met een zakelijke compassie.

Wij staan ‘op afstand’, maar blijven betrokken,
we houden overzicht en nemen over wat nodig is.

De activiteiten in ons outplacementtraject:

vooraf

We bespreken uitvoerig met de opdrachtgever welke eisen, wensen en mogelijkheden er liggen m.b.t. de kandidaten in relatie tot de in te zetten activiteiten.

Intakegesprek

In dit gesprek stemmen de kandidaat en begeleider op elkaar af en onderzoeken of er voldoende ‘klik’ is.

werkgerelateerd persoonsprofiel

Op basis van een assessment stellen we o.a. vast welke drijfveren en competenties beschikbaar zijn. Bovendien benoemen we mogelijkheden voor verdere groei en dagen we de kandidaat uit tot (zelf)ontwikkeling te komen. 

Gesprekken

Aan de hand van gesprekken over eerdere ervaringen (successen en teleurstellingen) om een betere afstemming te vinden met vacatures.

Interventies

Maatwerk contactmomenten naar behoefte van de kandidaat over concrete zaken m.b.t. het proces: ervaringen, vacatures, persoonlijke twijfels met als doel resultaatgericht te helpen vervolgstappen te zetten.

Sollicitatie voorbereiding

Opstellen CV, aanpassen CV aan vacature, schrijven van gerichte brief/motivatie, opstellen LinkedIn profiel, e.d.

Sollicitatie training

O.a. netwerken, vinden van juiste vacatures, sollicitatietraining, ‘pitchen’, voorbereiden sollicitatie.

Begeleiding ondernemerschap

Kandidaten die een eigen ‘onderneming’ ambiëren, kunnen wij eveneens specifiek ondersteunen en begeleiden bij het opstarten. 

Onze aanpak kenmerkt zich door:

  • Onze aanpak heeft individuele aanpak als rode draad. 
  • We kunnen meerdere mensen tegelijk (op maat) ondersteunen. 
  • We worden vaak door organisaties al betrokken in de voorfase, al dan niet met de OR. 
  • We helpen de beslissers om tot een, voor de organisatie en situatie, best passende aanpak te komen.   
  • De begeleiding is bij de start het meest intensief. We begeleiden mensen tot ze ander werk hebben (en dat is niet gelimiteerd in de tijd). 
  • Mensen krijgen met onze aanpak hun persoonlijke sparring partner.  
  • We ondersteunen, naar wens, de organisatie op alle aspecten die rondom dit vraagstuk spelen.

Praktische zaken.

Uw investering voor een outplacementtraject bij Symion is afhankelijk van de gekozen variant. Sommige kandidaten vragen immers weinig begeleiding, anderen juist wat meer. We hanteren daarom varianten die we van licht naar zwaar zouden kunnen typeren. 

Voor de lichtste variant rekenen we € 750,- voor de zwaarste variant (het volledige pakket) € 4.500,-.

Voor meer informatie over Symion, onze professionals en onze werkwijze kunt u contact opnemen met: Alex of Jan, of u stuurt een bericht via het contactformulier.

Alex Janssen

Telefoon: 06 – 15063731

Jan Boekestijn

Telefoon: 06 – 44264418