De mensen zijn het kapitaal van je organisatie.

Outplacement – replacement

Als mensen doen waar ze goed in zijn, wordt alles beter!

“Lean en mean” processen

Iedere medewerker levert toegevoegde waarde. Zodra dat stopt moet er worden ingegrepen.

Er kan een moment komen dat de medewerker en de organisatie uit elkaar groeien. Dat er sprake is van een verminderende meeropbrengst. Dat is voor de organisatie niet prettig vanwege toenemende kosten. Voor de medewerker evenmin. Die voelt zich tekort schieten en wordt waarschijnlijk ongelukkig in het werk. Het plezier neemt af en er ontstaat een neerwaartse spiraal. 

Hoe eerder dit stopt hoe beter. 

Symion kan de organisatie en de betreffende medewerker helpen weer het plezier terug te vinden. Weer waarde toe te voegen en het gevoel te hebben er toe te doen.

Als dat niet binnen de organisatie kan, vinden we, samen met de betrokkene, een plek waar de aanwezige kwaliteiten weer volop tot hun recht komen. Waar het plezier in het werk volledig terugkeert.

De weg die wij volgen

Vooraf
We bespreken uitvoerig met de opdrachtgever welke eisen, wensen en mogelijkheden er liggen m.b.t. de kandidaten in relatie tot de in te zetten activiteiten.

Intakegesprek
In dit gesprek stemmen de kandidaat en begeleider op elkaar af en onderzoeken of er voldoende ‘klik’ is.

werkgerelateerd persoonsprofiel
Op basis van een assessment stellen we o.a. vast welke drijfveren en competenties beschikbaar zijn. Bovendien benoemen we mogelijkheden voor verdere groei en dagen we de kandidaat uit tot (zelf)ontwikkeling te komen. 

Gesprekken
Aan de hand van gesprekken over eerdere ervaringen (successen en teleurstellingen) om een betere afstemming te vinden met vacatures.

Interventies
Maatwerk contactmomenten naar behoefte van de kandidaat over concrete zaken m.b.t. het proces: ervaringen, vacatures, persoonlijke twijfels met als doel resultaatgericht te helpen vervolgstappen te zetten.

Sollicitatie voorbereiding
Opstellen CV, aanpassen CV aan vacature, schrijven van gerichte brief/motivatie, opstellen LinkedIn profiel, e.d.

Sollicitatie training
O.a. netwerken, vinden van juiste vacatures, sollicitatietraining, ‘pitchen’, voorbereiden sollicitatie.

Begeleiding ondernemerschap
Kandidaten die een eigen ‘onderneming’ ambiëren, kunnen wij eveneens specifiek ondersteunen en begeleiden bij het opstarten. 

Ontmoet de specialisten

Alex Janssen
Executive coach

Jan Boekestijn
Trainer, procesbegeleider

Laten we in contact komen!

Ik wil toegevoegde waarde!

Laten we in contact komen!

Laten we in contact komen!