Trainer, coach, procesbegeleider

Jan Boekestijn

contact opnemen met Jan

Ik zie mij zelf vaak als ‘sleutelmaker’. In mijn werk als coach, als trainer, maar ook als procesbegeleider kom ik heel vaak mensen tegen die veel meer kwaliteiten (talenten) hebben dan ze laten zien. Op een of andere manier hebben ze (een deel van) zichzelf opgesloten. Ze komen daardoor als mens niet geheel tot hun recht. Sommigen hebben hun hele leven gehoord dat ze als ‘dubbeltje’ geboren zijn en geloven echt dat ze geen ‘kwartje’ kunnen worden. Zo zijn er vele mechanismes die maken dat kwaliteiten er niet goed uitkomen. Het is mijn missie om deze verborgen kwaliteiten te ontdekken, de eigenaar er van bewust te maken en te helpen deze te ontwikkelen. Vaak moet daarvoor dan die symbolische ‘gevangenis’ geopend worden. Soms kost het wat moeite om beperkingen weg te nemen, maar de beloning van vooruitgang vergoedt alles. Het is zo’n geweldig mooie ervaring om te zien wat er mogelijk is wanneer iemand zich heeft weten te bevrijden van oude jukken, blokkades, beperkingen, of wat ook maar groei tegenhoudt.

Over Jan Boekestijn

Iedereen beschikt over bijzondere talenten, eigenschappen vaardigheden, kwaliteiten. Kwaliteiten die je als persoon helpen een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren aan anderen. Het is mijn diepste wens die kwaliteiten bij anderen te helpen ontdekken en ontwikkelen om hen de gelegenheid te bieden zinvol bij te dragen aan hun omgeving. Er toe te doen en van betekenis te zijn. Dat mensen trots zijn op wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze betekenen voor anderen.

Specialisatie van Jan Boekestijn

Coaching: in mijn coaching ga ik volledig op in de cliënt, begrijp volledig zijn/haar wereld en voel wat er speelt. Ik krijg dan ook door wat nodig is om stappen te zetten. Om de juiste sleutel te vinden. Op een praktische en prettige manier verkennen cliënt en ik samen oude ervaringen met nieuwe brillen. Dit geeft andere betekenissen aan de bestaande wereld. Eigenlijk krijgt de cliënt een andere ‘kaart van het gebied’ met nieuwe wegen en opties. Ik besteed veel aandacht aan de praktische toepasbaarheid, zodat het geleerde direct effect sorteert. 

Training: enkele specialisaties zijn projectmatig werken en projectmanagement, persoonlijke effectiviteit, leiderschap, procesmanagement, communicatievaardigheden. In mijn trainingen streef ik naar maximale toepasbaarheid. Het geleerde moet direct te gebruiken zijn door de deelnemers. Maar wat ik net zo belangrijk vindt is dat de omgeving van de deelnemers zich instelt om het geleerde te ontvangen en er mee om te gaan. Dan pas is er sprake van maximaal rendement, van toegevoegde waarde. Een training wordt daardoor vaak een hefboom voor (een stukje) organisatieverandering. 

Procesbegeleiding: Ik vind het super belangrijk dat in groepsprocessen iedereen goed tot zijn/haar recht komt. Bij grotere groepen valt dat vaak niet mee. Gehaastheid van een leider maakt dat hij/zij niet altijd openstaat voor kritiek. Soms ziet een voorzitter niet wat er werkelijk speelt (achter de maskers) en mist daardoor de essentie. Vaak hoor ik dat ‘draagvlak’ een probleem is. Meestal is dit een gevolg van het niet of onvoldoende serieus nemen van betrokkenen. Reden: snelheid van het proces! Echter, de snelheid die aan het begin gewonnen lijkt, verlies je later in veelvoud door ‘gedoe’. Wanneer je de processen anders inricht is een combinatie van beide mogelijk: toch snelheid (voortvarendheid) zonder gedoe, met als resultaat draagvlak en bereidheid bij te dragen aan besloten voorstellen.

Achtergrond van Jan Boekestijn

Als tuinderszoon weet ik van aanpakken. Ik ben begonnen in het onderwijs. Ik vind het geweldig om kennis en inzichten door te geven. Nog steeds. Na negen jaar regulier onderwijs heb ik dat ook nog veertien jaar bij de Nederlandse Politie Academie gedaan. Als adviseur/trainer en als leidinggevende van een leergang. Intussen heb ik Sociologie/bedrijfskunde gestudeerd, ben ik NLP-master geworden en heb ik nog vele aanvullingen op gebied van adviesvaardigheden (SIOO), kwaliteitsprocessen, onderwijskunde, psychologie en als laatste Shiatsu-massage gedaan. Ik ben Insights practitioner en TMA expert. Eigenlijk ben ik gewoon ontzettend nieuwsgierig. Hoe meer ik weet, hoe meer ik kan doorgeven en hoe meer ik verbanden zie, ook bij klanten. Ik groei daar nog dagelijks van en het inspireert mij enorm. Op mijn beurt probeer ik zo anderen ook te inspireren en te stimuleren hun eigen weg te vinden en te volgen. Ik ben altijd ‘in’ voor een goed gesprek met een kop koffie. Je kunt mij bereiken op 06 44264418.

Laten we in contact komen!

Laten we in contact komen!