Actief meerwaarde zoeken en verzilveren.

Intern ondernemerschap

Als mensen doen waar ze goed in zijn, wordt alles beter!

“Lean en mean” processen

‘Een ondernemer is iemand die weet wat aanpakken is, beslissingen neemt, kansen ziet en doorgaat waar anderen stoppen……’

Precies dát is toch wat je van je eigen medewerkers zou willen?

En dat kan! Mensen zijn tot veel meer in staat dan ze zelf denken, áls ze zelf denken. Het gaat er om de juiste omstandigheden te creëren. 

Ga er direct mee aan de slag.

Wat levert dit op?

 • Medewerkers lossen zelf vraagstukken op.
 • Ze denken in mogelijkheden en niet in belemmeringen.
 • Mensen voelen zich gewaardeerd op hun eigen inbreng en deskundigheid.
 • Medewerkers nemen meer initiatief en pakken kansen.
 • Mensen voelen zich gemotiveerder.
 • Ze worden productiever, creatiever.
 • Toename van medewerkerstevredenheid.
 • Als leidinggevende krijg je meer tijd voor echte managementtaken.

De vraag is:
Hoe stimuleer en faciliteer je als leidinggevende dat de medewerkers de geplande en vertrouwde paden verlaten en zelfstandig, creatief zelf de verantwoordelijkheid nemen om bij te dragen aan de organisatie, kansen te zien en te pakken?

Symion helpt om:

 • Leidinggevenden te trainen dit effectief toe te passen.
 • Medewerkers toe te rusten op ‘intern ondernemerschap’.
 • Ontwikkelingsproces in te richten, op te starten, te volgen en evt. te versterken.
 • Samenhang aan te brengen en te borgen.

Ontmoet de specialisten

Alex Janssen
Executive coach

Jan Boekestijn
Trainer, procesbegeleider

eef Spies
Cons. duurzame inzetbaarheid

Laten we in contact komen!

Ik wil toegevoegde waarde!

Laten we in contact komen!

Laten we in contact komen!