Competentieontwikkeling: motor achter groei

Wat moeten mensen?

Wat kunnen mensen?

Wat willen mensen?

Drie vragen die cruciaal zijn om maximaal rendement te kunnen bereiken.

Maar hoe dan effectief?

Veel organisaties lukt het niet goed de verbinding tussen deze drie aspecten te leggen.

In de overlap tussen ‘moeten’, ‘kunnen’ en ‘willen’ ligt de sleutel. Daar ligt het vermogen van organisaties om het verschil te maken, om door te groeien.

Drie antwoorden op drie cruciale vragen

  • Wat moeten mensen?

In iedere organisatie moeten activiteiten worden gedaan om de producten of diensten voort te brengen die de klant wil. Zonder deze activiteiten zou de organisatie niets verkopen, komt er geen geld binnen en houdt het op te bestaan. Dit is dus wat een organisatie moet doen. Het is uiterst verstandig precies te weten ‘wat’ dit is, wat het ‘nu’ is en wat het in ‘de toekomst’ zal zijn. Dit geheel van activiteiten laat zich opdelen in samenhangende taken en functies met daaraan gekoppeld een waardering. 

  • Wat kunnen mensen?

Om de activiteiten (taken en functies) uit te voeren zullen de medewerkers moeten beschikken over bekwaamheden. Ze moeten beschikken over de vaardigheden en competenties om hun taken goed uit te voeren, uiteindelijk leidend tot het gewenste resultaat voor de klant. Naast wat medewerkers ‘moeten’ kunnen, beschikken ze vaak over veel meer vaardigheden. Het is slim inzicht te hebben in deze vaardigheden om eventueel nieuwe, of toekomstige taken uit te kunnen voeren.

  • Wat willen mensen?

Medewerkers hebben ook voorkeuren voor bepaalde taken. Sommige activiteiten doen ze met plezier, maar sommige roepen ook weerstand op. We weten allemaal dat wanneer medewerkers (langdurig) werk moeten doen waar ze geen motivatie voor voelen, de kwaliteit van het werk achteruit gaat, evenals de betrokkenheid van de medewerker.

Wanneer medewerkers goed kunnen wat ze moeten én ze vinden het leuk om te doen, dan zetten ze zich maximaal in.

Wanneer medewerkers zich precies in het midden bevinden, waar de overlap zit tussen ‘moeten’, ‘kunnen’ en ‘willen’, dan is er maximaal kans dat zij en de organisatie blijvend succesvol zijn.

  • We maken gebruik van aanwezige talenten.
  • Zorgen voor een echte verbinding met de organisatie.
  • Doen altijd goed onderzoek voordat we tot actie overgaan.
  • Maken ons zo snel mogelijk overbodig.

In organisaties gaat het er om de talenten (competenties) van medewerkers zo goed mogelijk te matchen met de huidige en toekomstige functie(eisen).
Met een Talent Motivatie Analyse (TMA) meet je heel precies welke drijfveren en talenten mensen hebben en welke competenties zij aan de dag zullen/kunnen leggen.

Symion ondersteunt de ontwikkeling van medewerkers door onder andere competentiegerichte cursussen aan te bieden die hen helpen de betreffende competentie verder e ontwikkelen. Dat stimuleert de groei van uw organisatie en uw medewerkers aanzienlijk.
Uiteraard doet Symion dat ‘blended’ (e-learning, gecombineerd met praktijkopdrachten, coaching en training).
Wij weten door jarenlange ervaring dat deze vorm het grootste leereffect heeft. 

Wij geloven in echt contact. We zien onze klanten graag in de ogen. We willen weten wat we aan elkaar hebben. Ook in het werk zelf is dat een belangrijk uitgangspunt. Door ons te verdiepen in de organisatie, de mensen, de geschiedenis en de context krijgen we een goed beeld van mogelijkheden, kansen en valkuilen. Zo kunnen we ook bepalen hoe we de verbinding tussen wat iemand kan en wil met wat iemand moet effectief kunnen aanbrengen.

Praktische zaken

Voor het maken van een afspraak kunt u ons rechtstreeks bellen op: 

Alex Janssen: 06 15063731
Jan Boekestijn: 06 44264418

Of mailen naar info@symion.nl