Samenwerken leidt tot de beste resultaten

Action Learning Samen Ondernemen (ALSO)

Als mensen doen waar ze goed in zijn, wordt alles beter!

“Lean en mean” processen

Organisaties en bedrijven die willen overleven in de huidige tijd zullen zich continu moeten verbeteren. De leiding en de medewerkers zullen daarom bereid moeten zijn zich doorlopend te ontwikkelen. Ervaringen en diploma’s uit het verleden blijven belangrijk, maar maken niet meer het verschil.

Samen klantgericht ondernemen is in

Het verhoogt het ondernemend vermogen van de eigen organisatie. En het versterkt de strategische positie van het bedrijf in de keten. Dit vraagt wel om leiders en managers die op basis van visie en inzicht hun partners en medewerkers inspireren en motiveren.

Dit is een uitdaging in een wereld waar iedereen vooral zijn eigen belangen najaagt. In Nederland lopen veel initiatieven vast door een schrijnend gebrek aan visie en een langere termijn aanpak. 

Voor bedrijven is het van belang om allereerst de interne organisatie op orde te brengen en aan te passen aan de korte en langere termijn behoeften van de afnemers c.q. klanten.

 

Organisaties en bedrijven die willen overleven in de huidige tijd zullen zich continu moeten verbeteren. De leiding en de medewerkers zullen daarom bereid moeten zijn zich doorlopend te ontwikkelen. Ervaringen en diploma’s uit het verleden blijven belangrijk, maar maken niet meer het verschil.

Symion coöperatie helpt u graag op weg

Door bijvoorbeeld samen met u als leiding de rode draad van uw bedrijfsvoering door te nemen. Hieronder volgen enkele voorbeeldvragen.

 • Heeft u een enig inzicht wat uw klanten en afnemers willen, nu en in de toekomst? Zo ja, wat doet u daarmee?
 • Hoe heeft u uw visie vertaald in een plan met praktische doelen?
 • Zijn deze doelen klip en klaar omschreven zodat medewerkers begrijpen hoe hiermee om te gaan?
 • Herijkt u regelmatig uw strategische plannen nu de wereld zo snel verandert?
 • Hoe betrek je het management en de medewerkers op een positieve manier bij de uitvoering van de strategische keuzes?
 • Is de eigen organisatie voldoende ondernemend om de werkprocessen klantgericht uit te voeren?
 • Hoe staat het met de tevredenheid van klanten en medewerkers?
 • Wie voert de regie bij uw samenwerking met andere bedrijven?

Met de modulaire opgebouwde leidraad kan de leiding de klantgerichtheid van de gehele bedrijfsvoering stap voor stap verbeteren. Het mooie is dat iedereen zijn rol in het totale bedrijfsproces begrijpt en zich als onderdeel van een team verder kan ontwikkelen.

Gratis leidraad met gouden tips.
Samen klantgericht ondernemen met uw medewerkers is in de kern niet moeilijk zodra iedereen het wil en zijn rol begrijpt in het totale bedrijfsproces.
Samenwerken met andere bedrijven is een ander verhaal en vraagt veel zakelijk benul van alle medewerkers.
Om een en ander gemakkelijker te begrijpen is een gratis leidraad beschikbaar over zowel samen klantgericht ondernemen en partnership. Alleen op uw verzoek sturen wij u graag meer informatie toe. U en uw management kunnen hier zelf mee aan de slag.

 1. Leidraad samen klantgericht ondernemen.
  Geeft concrete aanknopingspunten hoe u uw eigen interne organisatie kunt verbeteren. Dit is door tientallen voorlopende bedrijven succesvol toegepast, waarbij het eigen personeel optimaal is betrokken op een consistente en systematische manier.
 2. Leidraad partnership.
  Is een effectief en beproefd hulpmiddel om samenwerking tussen bedrijven in uw business op een plezierige en vertrouwelijke manier te bespreken.

Ontmoet de specialisten

Alex Janssen
Executive coach

Jan Boekestijn
Trainer, procesbegeleider

Laten we in contact komen!

Ik wil toegevoegde waarde!

Laten we in contact komen!

Laten we in contact komen!