Achtergrond People-CMM

People-CMM is afkomstig van het Software Engineering Institute (SEI) in samenwerking met de Carnegie Mellon University uit de VS. De goede ervaringen met CMMi (Software ontwikkeling) hebben de partijen ertoe gebracht om dit volwassenheidsmodel ook voor de HR processen toe te passen.

CMM staat voor Capability Maturity Model en beschrijft de mate van volwassenheid waarin de betrokken processen zich bevinden. People-CMM slaat op de volwassenheid van de HR-processen die binnen een organisatie actief zijn.

Het model bestaat uit 5 niveaus.

 1. Niveau 1; Werkprocedures zijn niet of slecht in beperkte mate aanwezig. Iedereen weet wat zijn of haar taken zijn en deze worden naar eer en geweten zo goed mogelijk uitgevoerd. De kwaliteit van het uitgevoerde werk ligt volledig in de handen van de functionaris en zijn of haar kennis en ervaring. Het credo is “Gewoon doen!” De kwaliteit van de geleverde dienst is, bij een verandering in de buitenwereld, volledig afhankelijk van de kennis en kunde van de betrokken medewerker.
 2. Niveau 2; Op dit niveau zijn de processen en procedures vastgelegd en beschreven. Er wordt vooraf nagedacht over welk resultaat behaald moet worden en achteraf worden de resultaten geëvalueerd zodat er verbeteringen kunnen worden aangebracht. Tegen dit niveau is de Symion HR Quickscan opgezet.
 3. Niveau 3; Bij dit niveau worden de “best practices” genoteerd die als input gelden voor de voorbereidingen en de evaluatie. Noteer en gebruik hetgeen je geleerd hebt.
 4. Niveau 4; Door de “best practices” te gaan gebruiken kun je voorspellen wat het eindresultaat zal gaan zijn. Deze voorspelbaarheid in combinatie met de inmiddels gestandaardiseerde processen en procedures levert producten van hoge kwaliteit.
 5. Niveau 5; Verbeter de “best practices”! Dit is het hoogste niveau binnen het volwassenheidsmodel. “Continuous improvement” of “Total Quality Management” stellen de organisatie in staat om hun werkwijze continue aan te passen aan de veranderende omgeving, zonder verlies van kwaliteit.

Dit zijn de 5 niveaus die binnen het CMM concept gedefinieerd zijn. De niveaus zijn “gestapeld” hetgeen wil zeggen dat het bovenliggende niveau pas volledig gehaald kan worden, na het doorlopen van het daaronder gelegen niveau (bijv eerst level 2 doorlopen alvorens level 3 behaald kan worden). Uiteraard kunnen er wel onderdelen op verschillende niveaus voorkomen.

Grafische weergave van de 5 niveaus van People-CMM

De volledige level 2 scan bestaat uit vragen over de volgende gebieden:

 1. Bemensing (Staffing)
 2. Communicatie en coördinatie (Communication and Coordination)
 3. Werkomgeving (Work environment)
 4. Performance management (Performance management)
 5. Training en ontwikkeling (Training and development)
 6. Beloning en vergoeding (Compensation)

De Quickscan beslaat niet alle onderdelen van People-CMM level 2, want dat zou teveel vragen voor een Quickscan opleveren. Uiteraard kunnen we wel en volledig onderzoek uitvoeren naar de mate waarin uw organisatie aan People-CMM level 2 voldoet.

Terug naar de HR Quickscan.