Wouter Jansen

– Sr. business consultant –

Over Wouter

Nu aan het eind van mijn loopbaan help ik graag de leiding van bedrijven. Dankzij mijn brede bedrijfskundige kennis en ervaring kan ik concrete ondersteuning bieden bij thema’s als strategieontwikkeling, ketensamenwerking, business development, innoveren & continu verbeteren en intern ondernemerschap. Met als doel om zowel de leiding van het bedrijf als het personeel de ruimte te geven zich toekomstgericht te ontwikkelen.

Expertise in het bedrijfsleven

In mijn jeugd heb ik een praktische aanpak mogen leren op een gemengd boerenbedrijf. Mijn opleiding na mijn middelbare school waren werktuigbouwkunde en textieltechniek. Al werkende ben ik steeds meer in leidinggevende posities terechtgekomen met als ambitie organisaties strategisch en operationeel aan te passen aan de nieuwste marktontwikkelingen. Een leergang bedrijfskunde en MBA international marketing  waren daarom logische vervolgopleidingen.
Van 1974 tot 1998 heb ik mogen ervaren dat het veel energie kost om organisaties een nieuwe koers te laten varen. Innoveren klinkt leuk maar is alleen succesvol als de organisatie de nieuwe werkwijze echt omarmd. Maar het uiteindelijke resultaat is dan wel een succes waar je als directie samen met het betrokken personeel trots op mag zijn.

Samen ondernemen

In 2002 heb ik mijn intensieve ervaringen beschreven in het boek ‘De ondernemend manager’. De inhoud blijkt nog steeds actueel te zijn. Het boek is door veel leidinggevenden gebruikt als handleiding om hun eigen organisatie te verbeteren.
In 2004 ben ik met een eigen consultancy praktijk begonnen Jansen Management Partners (JMP). Tot 2018  heeft JMP als regievoerder tientallen bedrijven strategisch op een beter spoor gebracht.
Samen met de brancheorganisatie UNETO VNI (nu Techniek Nederland) is een landelijk innovatieproject uitgevoerd met een actieprogramma ‘Action Learning Samen Ondernemen’ (ALSO). Strategische samenwerking binnen de integrale bouwketen op basis van de uitgangspunten van `Samen Ondernemen` was hierbij het uitdagende hoofdthema.

De Symion Coöperatie pakt het in-company programma ALSO verder commercieel op met inhoudelijke ondersteuning van mijn kant.
Daarnaast ben ik de regisseur van het klankbord ‘Samen Ondernemen’ waar wij directies graag persoonlijk bijstaan bij visie- en strategieontwikkeling.

Samen op weg naar een duurzame toekomst

Het is mijn wens dat we als Nederland samen onze toekomst beter gaan invullen op het gebied van een duurzame bedrijfsvoering en samenleving.  
De wereld verandert steeds sneller wat betekent dat de huidige leidinggevenden veel voor de kiezen krijgen. Gezien mijn ervaring weet ik dat je juist in deze situatie de tijd moet nemen om de essenties van ontwikkelingen te doorzien. Visie en inzicht zijn de basis van duurzame oplossingen die er toe doen. Een goede communicatie en de menselijk maat blijken uiteindelijk het gewenste resultaat te bepalen. Iets wat te vaak vergeten wordt in onze jachtige tijd.