Wat te doen om alle vacatures gevuld te krijgen?

Een actuele vraag voor medewerkers HRM / P&O en beleidsmedewerkers in zorg en welzijn.

Grote zorgen

GGZ, Jeugdzorg, ouderenzorg, thuiszorg en welzijnswerk staan al een aantal jaren onderdruk. De veranderingen door de WMO wet en regelgeving en het (te) krappe budget zijn hier debet aan. Een andere grote zorg is de krapte op de arbeidsmarkt. Bij herhaling zijn er de signalen dat openstaande vacatures moeilijk gevuld kunnen worden. Organisaties weten niet meer wat te doen om ‘de handen aan het bed’ te krijgen, om de broodnodige zorg te realiseren.

Kansen en mogelijkheden

De kleurrijke samenleving biedt kansen, nu ongeveer 25 %  van de Nederlanders een migratie verleden heeft. In 2017 is er echt sprake van een multiculturele samenleving, ook in de middelgrote steden. Dit percentage migranten is niet terug te zien in zorg en welzijnsorganisaties. Hier ligt een arbeidspotentieel. Mensen met een zorgopleiding hebben een aantal gemeenschappelijke eigenschappen en competenties, zoals zorgzaamheid, mens gerichtheid en professioneel kunnen handelen. Een regelmatig terug kerend knelpunt tussen autochtone en allochtone professionals is dat de betekenis die van deze eigenschappen verschillend wordt ingevuld.

Bij werven gaat het niet alleen om kennis en vaardigheden, maar zeker ook om persoonlijke eigenschappen, gedrag en bereidheid tot ontwikkelen. Een betrokken houding, waarin passie voor zorg doorspreekt, is misschien wel een betere voorspeller voor kwaliteit dan het feitelijke diploma. Natuurlijk, medewerkers moeten voldoen aan de functie-eisen.

De huidige krapte op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van kleurrijke samenleving dragen bij aan het perspectief van kleurrijke medewerkers. De tijd is rijp om hier daadkrachtig in te handelen.

Op 23 november van 14:30 tot 17:30 uur organiseren wij, gebaseerd op dit thema een workshop.

Wat u kunt verwachten

In deze workshop maakt u kennis met – en hoort u de ervaringen van – professionals die de tweede generatie arbeidsmigranten vertegenwoordigen. Allen hebben hun sporen verdient in meer dan 10 jaar ervaring in zorg en welzijn; jongeren en jeugd, ouderen en verzorging, thuiszorg en welzijnswerk.

_________________________________________________________________________________

Een workshop gericht op de praktijk, uw praktijk. Ervaring, kennis en inzichten worden gedeeld en tegelijkertijd is er aandacht voor kansen en mogelijkheden voor uw organisatie. U gaat naar huis met tips en aanbevelingen van de ervaringsdeskundigen.

_________________________________________________________________________________

Kosten:  €149,00

Datum en tijd: 23 november 2017 van 14:30 – 17:30 uur

Locatie  Symion Coöperatie,

Fizzion Parc, Oak Building

Oude Apeldoornseweg 41
Apeldoorn

Telefoon:  055 – 303 1430

Website:  www.symion.nl

Aanmelden van via een mail naar info@symion.nl

of via de webshop 

Meld u tijdig aan, het aantal plaatsen is beperkt.