Vitaliteit

Vitaliteit

'Vitaliteit, gezondheid, inzetbaarheid en verzuimmanagement zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.'

Is jouw organisatie al actief in deze materie?

Dat levert op:

 • Hogere productiviteit
 • Lager ziekteverzuim, nu en later
 • Creativiteit, flexibiliteit, mobiliteit
 • Meer werkvreugde
 • Mentale veerkracht
 • Meer rendement
 • Minder (beleving van) werkdruk/werkstress
 • Sterke afname verzuimkosten
 • Inzetbaar vanaf eerste werkdag tot (zelfs na) het pensioen

De vraag is:

Hoe kom je in de hectiek van alle dag toe aan het bewaken van de vitaliteit van je organisatie en je medewerkers?
Hoe kom je op het gewenste vitaliteitsniveau?
Hoe borg je dit voor de lange termijn?

Het ligt voor de hand om direct te handelen. Om snel een cursus of training te regelen.
Natuurlijk, het zou kunnen werken, maar onze ervaring is dat dergelijke impulsieve oplossingen hooguit tijdelijk effect hebben. Wij streven naar duurzame oplossingen. Dat betekent dat we gedegen onderzoek doen, gesprekken voeren, de organisatie werkelijk willen leren kennen, ‘begrijpen’. Samen komen we dan tot echte, goed passende oplossingen.
Hieronder een overzicht van mogelijke oplossingen die uit zo’n gesprek kunnen voortvloeien.

Symion helpt om:

 • Werkdruk/werkstress (beleving) van medewerkers te meten
 • Leidinggevende te trainen in ‘omgaan met ziekteverzuim’
 • Ziekteverzuim terug te dringen
 • Financiële impact verzuimkosten in kaart te brengen
 • Financiële risico’s te beperken
 • Een strategisch duurzaam inzetbaarheidsplan op te stellen
 • Veranderprocessen te initiëren, implementeren en te begeleiden voor organisatie en mens
 • Cultuuromslag van organisaties én medewerkers te realiseren
 • Inzetbaarheid van medewerkers te borgen

Wel behoefte aan snelle actie? Bekijk onze tips op deze pagina.

Mail, bel of WhatsApp voor meer informatie met:

Eef Spies:            

Alex Janssen:    

Jan Boekestijn:  

06 2121 4390

06 1506 3731

06 4426 4418