Vitaliteit

Vitaliteit

'Vitaliteit, gezondheid, inzetbaarheid en verzuimmanagement zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.'

Is jouw organisatie al actief in deze materie?

Dat levert op:

 • Hogere productiviteit
 • Lager ziekteverzuim, nu en later
 • Creativiteit, flexibiliteit, mobiliteit
 • Meer werkvreugde
 • Mentale veerkracht
 • Meer rendement
 • Minder (beleving van) werkdruk/werkstress
 • Sterke afname verzuimkosten
 • Inzetbaar vanaf eerste werkdag tot (zelfs na) het pensioen

De vraag is:

Hoe kom je in de hectiek van alle dag toe aan het bewaken van de vitaliteit van je organisatie en je medewerkers?
Hoe kom je op het gewenste vitaliteitsniveau?
Hoe borg je dit op de lange termijn?

Symion kan helpen om:

 • Werkdruk/werkstress (beleving) van medewerkers te meten
 • Leidinggevende te trainen in ‘omgaan met ziekteverzuim’
 • Ziekteverzuim terug te dringen
 • Financiële impact verzuimkosten in kaart te brengen
 • Financiële risico’s te beperken
 • Een strategisch duurzaam inzetbaarheidsplan op te stellen
 • Veranderprocessen te initiëren, implementeren en te begeleiden voor organisatie en mens
 • Cultuuromslag van organisaties én medewerkers te realiseren
 • Inzetbaarheid van medewerkers te borgen

Whatsapp of bel voor meer informatie met:

Eef Spies:            

Alex Janssen:    

Jan Boekestijn:  

06 2121 4390

06 1506 3731

06 4426 4418