Visie

Visie
ontwikkelen

'Zonder visie geen focus.'

Jonathan Swift: 'Visie is de kunst de onzichtbare dingen te zien.'

Denk in beelden

Visie betekent ook letterlijk ‘beeld’. Hoe scherper het beeld en hoe mooier het eindplaatje, hoe aantrekkelijker het wordt om dat te bereiken. Een goede visie helpt niet alleen bij het richten (focus), maar werkt ook motiverend. Het gaat aantrekken, brengt in beweging.

Tegelijk weten wij dat een goede visie opstellen best complex is. De moeilijkheid zit hem in drie aspecten:

 1. Onzekerheid over de toekomst
 2. De noodzaak iedereen achter de visie te krijgen
 3. Het beschrijven, of verbeelden in aantrekkelijke taal

> Toekomst

Een visie beschrijft altijd een, deels onzekere, situatie in de (verre) toekomst. Op basis daarvan stelt de organisatie prioriteiten, maakt het plannen en komt er beweging. 

> Draagvlak

Een visie helpt de richting te bepalen om een koers te zetten naar een aantrekkelijke bestemming in de toekomst. Voor een organisatie is het cruciaal dat iedereen achter de visie staat. Dat iedereen dat perspectief aantrekkelijk vindt, maar ook dat iedereen hetzelfde beeld heeft van die toekomst. 

> Taal

Een visie werkt pas goed wanneer die in eenvoudige en heldere taal is beschreven. Door het gebruiken van ‘beelden’ wordt die nog krachtiger en aansprekender. Dan ontstaat er collectief focus en enthousiasme, geloof in succes.

Symion helpt bij

  • Het ontwikkelen van een gezamenlijk geformuleerde visie
  • De visie vertalen naar een collectief beeld
  • Het uitwerken van een strategie voor implementatie 
  • Het maken van een plan van aanpak met concreet benoemde projecten in onderlinge samenhang 
  • Het formuleren van concreet haalbare doelen (SMART).

'Vreemde ogen dwingen niet alleen, ze zien ook meer.'

Whatsapp of bel voor meer informatie met:

Eef Spies:            

Alex Janssen:    

Jan Boekestijn:  

06 2121 4390

06 1506 3731

06 4426 4418