Verzuim

VerzuimSymionZiekteverzuim

Verzuim kost geld! Daar zult u het direct mee eens zijn. Uit diverse onderzoeken blijkt dat verzuim gemiddeld ca. € 230,- per dag per medewerker kost. Iedereen is wel eens afwezig als gevolg van ziekte, klachten e.d. Daar valt niet aan te ontkomen. Het verdient aandacht wanneer u van mening bent dat het verzuim in uw organisatie hoger is dan gewenst of wanneer dit structureel ongewenst en negatief invloed heeft op uw rendement.

Liggen uw verzuimcijfers structureel hoger dan bij vergelijkbare bedrijven in uw sector of bent u van mening dat de verzuimcijfers structureel te hoog zijn? Dan wordt het mogelijk tijd hier eens serieus aandacht aan te besteden.

Herkent u dit?

  • Het ziekteverzuim in uw bedrijf is u al langere tijd een doorn in het oog
  • Met een lager ziekteverzuim zou u beslist minder last hebben van de zware tijden waarin u moet ondernemen
  • Het ziekteverzuim per afdeling verschilt, maar u kunt er nog niet de vinger opleggen waar dat verschil vandaan komt
  • Alle ter zake deskundigen leveren u allerhande rapportages ten aanzien van het verzuim(management), maar u kunt er niet veel mee

Het kan anders

Wij bij Symion zijn van mening dat ongewenst hoog verzuim een uitkomst is. De oorzaken van hoog ongewenst verzuim liggen niet op het niveau waar deze zich vaak openbaren.

Symion ziet het terugdringen van verzuim dan ook niet als doel, maar als uitkomst van een aantal noodzakelijke veranderingen in de organisatie die erop gericht zijn onnodig verzuim te voorkomen.

Symion benadert aandacht voor reductie van verzuim vanuit al deze aspecten. Symion gaat ervan uit dat je pas verbeteringen kunt doorvoeren wanneer je inzicht hebt in de werkelijke oorzaken van ontstane situaties. Hiervoor heeft Symion een zeer doeltreffende Quick scan ontwikkeld.

Quick scan

De quick scan is een doorlichting van uw verzuimgegevens waarbij naar een aantal aspecten wordt gekeken. Deze zijn:

  • de ontwikkeling van verzuim cijfers
  • de oorzaken van verzuim
  • de kosten van verzuim
  • de mogelijkheden van reductie van verzuim
  • de mogelijkheden van reductie van kosten

De uitkomsten van deze quick scan presenteren wij u in een eenvoudig rapportje, waarin conclusies, oorzaken, samenvatting en aanbevelingen zijn verwoord. Met de uitkomsten van deze quick scan heeft u inzicht in uw mogelijkheden om verzuim en bijbehorende kosten te reduceren en daarmee structureel uw rendement te verbeteren.

Toe aan onze verzuim quick scan? Maak vrijblijvend een afspraak.
Vul het onderstaande contact formulier in of bel met 055 – 303 14 30

[contact-form-7 id=”2721″ title=”Algemeen Contactformulier”]

Gerelateerde artikelen