Symion … Waarom? Hoe? Wat?

Waarom?

Symion gaat uit van de kracht van mensen. ‘Mensen moeten doen waar ze goed in zijn!’
Wij leggen het accent op de aandacht voor mens en werk binnen een bedrijfseconomische context.

Mensen verschillen van elkaar, iedereen heeft specifieke talenten en competenties. We werken vanuit de wetenschap dat er veel toegevoegde waarde en kracht schuilt in effectieve samenwerking van verschillende mensen.

Als mensen immers met een verschillende achtergrond, maar ook met verschillende professie werkelijk gaan samenwerken, worden er ongekende mogelijkheden ontdekt en onvermoede oplossingen gevonden.

Dat is de hoofdreden dat Symion als rechtsvorm voor de coöperatie heeft gekozen.
We we willen immers:

  • Samen ondernemen
  • Gelijkwaardige professionals zijn
  • Zo min mogelijk met gezagsverhoudingen te kampen hebben
  • Gezamenlijk van successen kunnen genieten
  • Ons verenigen via een collectief gedachtegoed
  • Elkaar inspireren
  • Van meer betekenis voor onze opdrachtgevers zijn

Hoe?

Symion kent nu Leden en Business partners. De leden zijn gezamenlijk eigenaar van de Symion coöperatie. De leden kiezen een bestuur, dat door de leden gemandateerd wordt om de lopende zaken voor de organisatie en voor de leden en business partners goed te behartigen.

Leden ontplooien consequent initiatieven om producten en diensten steeds verder door te ontwikkelen of deze actueel te maken.  Ook om elkaar als mens en als professional door en door te leren kennen. ‘Ont-moeten’ staat centraal. We houden daarbij voortdurend voor ogen dat wat er maximaal overlap ontstaat tussen wat mensen ‘moeten’, ‘willen’ en ‘kunnen’. Alleen dan is er sprake van blijvend succes.

Alle mensen binnen Symion kennen de markt, onderhouden relaties met hun klanten, leveren acquisitie inspanningen en ondersteunen de collectieve marketing inzet. Symion besteedt aandacht aan digital marketing om aan naamsbekendheid te werken en zodoende commerciële leads (kansen) te genereren.

Wat?

Symion levert diensten en producten op een uiteenlopend gebied: HR-vraagstukken, coaching en training, leiderschap, vitaliteit, werving en selectie, assessments, etc. Onder andere de Symion academy vormt een belangrijke bijdrage aan het totaal.
Waar we werk verrichten doen we dat integraal op een projectmatige wijze. Onze professionals werken samen met elkaar en met de professionals bij de opdrachtgevers. Zo worden de best werkbare oplossingen gevonden.

We doen onderzoeken, geven adviezen en voeren een deel van het werk graag zelf uit. We staan met de spreekwoordelijke laarzen in de modder. We willen, waar dat mogelijk is, mede resultaatverantwoordelijk zijn.

We leveren hands-on ondersteuning aan onze opdrachtgevers en kunnen sparringpartner zijn op elk niveau binnen de organisatie.