Strategische Personeelsplanning

Strategische personeelsplanningSymionStrategischePersoneelsPlanning

Maakt u zich wel eens zorgen over uw personeelsbestand, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht?

Dan raden wij u aan eens met andere ogen te kijken naar de relatie tussen organisatiedoelen, werkprocessen en werkzaamheden aan de ene kant en de kwaliteiten van uw mensen aan de andere kant.

  • Welke werkzaamheden zullen op termijn binnen onze organisatie verdwijnen, veranderen of erbij komen om de doelstellingen waar te maken?
  • In welke functies passen die werkzaamheden en verantwoordelijkheden het meest logisch?
  • Welke talenten heb ik op dit moment “in huis”, welke (nog) niet en welke gaan we op termijn zeker missen als we onvoldoende adequaat handelen?

Zie hier het nut van strategische personeelsplanning in een notendop.

De materiële en immateriële kanten van strategische personeelsplanning

We adviseren organisaties over zowel de materiële als de immateriële kanten van strategische personeelsplanning. Bijvoorbeeld door het ontrafelen van (toekomstige) werkprocessen in verantwoordelijkheden en werkzaamheden en het vaststellen van de eisen die de veranderingen in de werkprocessen stellen aan de ontwikkeling van medewerkers.

Maar ook door bij te dragen aan de bewustwording bij managers en medewerkers over de noodzaak van het duurzaam maken en houden van de (eigen) inzetbaarheid.

De instrumenten van strategische personeelsplanning

Ook helpen we bij het vormgeven en implementeren van HR-instrumenten die bij een verantwoord strategische personeelsplanning passen. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van meervoudig bruikbare functie-beschrijvingen, logische functiegebouwen of beloningssystemen waarmee ouderen zich niet uit de markt prijzen en beoordelingssystemen die gericht zijn op zowel resultaattoetsing als op ontwikkeling.

Heeft u vragen over strategische personeelsplanning?

Vul dan het onderstaande contact formulier in of bel met 055 – 303 14 30

[contact-form-7 id=”2111″ title=”Contactformulier”]