Statushouder de nieuwe medewerker voor je bedrijf 

Je bedrijf groeit. Je komt handen te kort. Om de groei te kunnen doorzetten zoek je nieuwe medewerkers. Maar goede vakmensen zijn schaars en/of duur. Waar vind je ze nog? Bekwame mensen die na een inwerkperiode betrouwbaar en loyaal zijn naar je bedrijf.

Wellicht is je nieuwe medewerker iemand die zijn leven op het spel zette door het geweld in eigen land te ontvluchten. Doorzettingsvermogen en geloof in de toekomst hebben hem daarbij geholpen. Nu hij een verblijfsvergunning heeft wil hij aan het werk, een nieuwe toekomst opbouwen.

De keuze om iemand met een verblijfsstatus aan te nemen roept dikwijls vragen op. Want, hoe zit het met de taal, spreekt en begrijpt hij het Nederlands goed genoeg? Wat zal het team zeggen of hoe zullen de collega’s kijken naar deze persoon? Zijn er spanningen te verwachten? Daar zit immers niemand op te wachten.
Onbekend maakt onbemind.

Tegen het onbekende voelen we vaak weerstand. Dit kan de keuze voor een werknemer met verblijfsstatus, in de weg staan. Lees hierover bijvoorbeeld het blog: ‘van statushouder naar succesvolle werknemers’.
Begrijpelijk, maar niet wijs en er is een oplossing!

Met de juiste kennis over cultuurverschillen en daarmee samenhangende denk- en gedragspatronen is het effectief inzetten en integreren een stuk gemakkelijker. Het e-learning programma ‘begeleiden van statushouders op de werkvloer’ biedt daarvoor handvatten.

Het programma draagt, door de lange looptijd niet alleen bij aan de integratie van de statushouder in het team, maar ook aan een duurzame werkrelatie. De begeleider ontvangt iedere week een les. Een persoonlijke coach voorziet de begeleider van feedback.
Het programma start nog voordat de statushouder in het bedrijf begint, zodat je enigszins bent voorbereid op de taak van begeleider.

De eerste lessen gaan over grens overstijgend communiceren, gevolgd door lessen over sociale vaardigheden. Vervolgens komen er thema’s aan bod die regelmatig voorkomende knelpunten bespreekbaar maken.

Een overzicht van alle lessen vindt je in de ‘Academy’ van Symion: ‘begeleiden van statushouders op de werkvloer