Re-integratie

Re-integratieSymionRe-integratie

Heeft u grip op ziekte en verzuim in uw organisatie?

Helaas moeten veel werkgevers ontkennend antwoorden op deze vraag. Toch worden van u als werkgever op grond van de Wet Poortwachter specifieke inspanningen verwacht om verzuimende medewerkers zo snel mogelijk te re-integreren naar eigen of ander passend werk. Dat is lang niet altijd gemakkelijk.

Wij kunnen u hierbij ondersteuning bieden in de vorm van goed onderbouwde re-integratietrajecten onder begeleiding van een loopbaancoach.

Re-integratie 1e en 2e spoor

Ziekte en verzuim kosten u veel geld, dus u bent gebaat bij snelle en passende oplossingen. Voor verzuimende medewerkers is ziekte dikwijls een emotionele en verwarrende periode, waarin zij zich moeten leren voegen naar een nieuwe situatie.

Het ‘eigen werk’ behoort niet meer tot de mogelijkheden en ander passend werk is nog niet direct voorhanden. Laat staan dat zij weten wat dan nog wel kan.

Re-integratie trajecten zijn erop gericht de verzuimende medewerker in overleg met de werkgever en mogelijke andere participanten ondersteuning te bieden bij het zoeken naar een passende baan.

In eerste instantie binnen de eigen organisatie (1e spoor) en als dat niet lukt, daarbuiten (2e spoor). Dit gebeurt vanaf het moment dat is vastgesteld dat uw medewerker niet terug kan keren in zijn huidige functie.

Begeleiding door een loopbaancoach

Met behulp van een loopbaancoach begeleiden wij uw medewerkers op een gerichte manier. De loopbaancoach onderhoudt contact met alle betrokkenen, stemt de te nemen stappen in onderling overleg af en zorgt voor een zorgvuldige verslaglegging die de Poortwachtertoets kan doorstaan.

Hoe ziet een 1e spoor-traject eruit?

Een re-integratie traject 1e spoor bestaat uit een aantal fasen:

  • Acceptatie
  • Oriëntatie
  • Herplaatsing

De loopbaancoach leidt uw medewerkers door deze fasen heen, waarbij gefocust wordt op mogelijkheden en niet op belemmeringen. Op het moment dat blijkt dat re-integratie binnen de eigen organisatie niet mogelijk is, gaat het re-integratie traject over in een 2e spoor-traject

Hoe ziet een 2e spoor-traject eruit?

Een re-integratie traject 2e spoor is gericht op ondersteuning bij plaatsing buiten de eigen organisatie. Ook dit traject bestaat uit een aantal verschillende fasen:

  • Acceptatie
  • Oriëntatie
  • Sollicitatieondersteuning en netwerken
  • Begeleiding naar nieuwe baan
  • Plaatsing

Ieder traject is maatwerk. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de medewerker bezien we in welke mate de verschillende onderdelen aandacht nodig hebben. Het streven is dat de medewerker aan het eind van het traject een passende baan heeft gevonden.

Heeft u vragen over re-integratie 1e en 2e spoor?

Vul dan het onderstaande contact formulier in of bel met 055 – 303 14 30

[contact-form-7 id=”2111″ title=”Contactformulier”]