Ontdekken

Meerder opties om uzelf te ontdekken

 

De Leiderschap Quick Scan                                                             

Leiderschap is een vakgebied met verschillende relevante aandachtsgebieden. De Quick scan geeft u inzicht in de deelgebieden waarop uw aandacht voor een belangrijk deel is gericht. Dit is een online scan. Deze online scan bevat 40 stellingen die u in ca. 15 minuten kunt beantwoorden. U ontvangt een beknopt rapport via de mail, dat u inzicht geeft over de wijze waarop u invulling geeft aan uw leiderschap.

Desgewenst bespreekt een ervaren coach met u de uitkomsten van deze scan. In dit gesprek geeft een van onze ervaren business coaches u feedback over de door u ingevulde leiderschapsscan. Samen met u wordt gekeken naar de uitkomst van de scan en het belang daarvan voor u en uw organisatie.

De Leiderschap Persoonlijkheidsscan                                            

Deze scan is een werk-gerelateerd persoonsonderzoek waarin uw persoonlijkheid en talenten worden verkend met oog op leiderschap en commercie. Hiermee verkrijgt u inzicht in welke persoonlijkheidskenmerken van belang zijn voor uw leiderschap.
De uitkomst wordt door een senior coach met u besproken en toegelicht.

De Leiderschapsspiegel                                                                      

In de leiderschapsspiegel wordt u een heldere en zakelijke spiegel voorgehouden. Vanuit de aspecten, markt – , mens – prestatie – en performancegerichtheid wordt gekeken naar wat u goed afgaat en wat u eventueel meer aandacht zou kunnen geven. De leiderschapsspiegel volgt op de leiderschap quick scan en kan richting geven aan de te kiezen modules bij het versterken van uw leiderschap.

De Circumplex Leadership Scan 360°

De CLS360 is een leiderschapsscan welke is ontwikkeld in samenwerking tussen diverse universiteiten in België, de Vrije Universiteit van Amsterdam en PerCo, een organisatie gespecialiseerd in Training en Coaching in België. Met behulp van deze scan krijgt u inzicht in uw stijl van leiderschap, gespiegeld aan de belevingen en ervaringen van uw stijl door uw omgeving.
Met de uitkomsten van de scan krijg je als leider inzicht in jouw eigen invulling, gespiegeld aan de wijze waarop jouw omgeving jouw wijze van leiderschap dagelijks ervaart. De uitkomst kan een startpunt zijn voor een effectief persoonlijk ontwikkelingsproces.

Klik hier voor een overzicht van onze producten, diensten en tarieven!