Ondernemersgids

De wet- en regelgeving op personeelsgebied verandert voortdurend.
Weet u nog welke regels er nu gelden?

Veel MKB-organisaties beschikken niet over eigen HR-professionals en lopen daarmee het risico op boetes door het niet goed toepassen van de geldende wet- en regelgeving.
Uit een recent onderzoek, onder 500 bedrijven in opdracht van Tempo Team, blijkt dat het merendeel de hulp van derden inroept bij de dagelijkse personeelszorg, maar daarnaast graag zelf op eenvoudige wijze HR-informatie op één website gebundeld zou willen kunnen raadplegen.

De digitale Ondernemersgids

Symion levert, in samenwerking met ExcellentHR, de online Symion Ondernemersgids. In ongeveer 175 rubrieken worden ervaringen, tips en adviezen over bijvoorbeeld werven, ontslag, belonen en duurzaam inzetten (in-, door- en uitstroom) getoond.
Daarnaast bevat de Symion Ondernemersgids praktische voorbeeldbrieven, documenten, functiebeschrijvingen en handvatten hoe met die documenten om te gaan.
Bovendien bevat het praktische ‘links’ naar websites van bedrijven en overheden.

Praktijk en theorie

De Symion Ondernemersgids wordt door juristen en vakspecialisten van Symion, ExcellentHR en ReedBusiness gevuld met relevante aspecten van de wet- en regelgeving op personeelsgebied. Iedere wetswijziging wordt direct in het handboek verwerkt.
De gids bevat dus zowel praktijk als theorie en is altijd actueel. Het is online raadpleegbaar via pc, tablet en telefoon en alle informatie en documenten mogen voor eigen gebruik worden gebruikt, aangepast en geprint.

Altijd actuele en juiste informatie

De Symion Ondernemersgids wordt door ons beheerd en actueel gehouden. De gebruikers kunnen ervan uitgaan dat wat er in staat klopt en geldend is. Er is geen tijd en energie meer nodig om via ‘googelen’ antwoorden op vragen te zoeken en om te beoordelen of dat wat is gevonden wel klopt en past voor de eigen situatie.

Praktijksituaties Symion Ondernemersgids

‘Hebben jullie ook een voorbeeld van een arbeidscontract in het Engels met concurrentiebeding’. Een vraag van een abonneehouder van het Ondernemersgids . Was nog niet als voorbeeld opgenomen maar wel beschikbaar. Direct gemaild naar de vrager en binnen een uur ook voor alle andere abonneehouders digitaal beschikbaar.

Ook de vraag over het beschikbaar zijn van de functiebeschrijving van hogeschooldocent konden we snel oplossen. Symion beschikt over honderden actuele beschrijvingen van functies in het HBO die niet allemaal geplaatst zijn maar wel gratis verstrekt worden aan abonneehouders. In een eventuele versie specifiek voor het HBO waar bij Symion over wordt nagedacht, zullen veel van de HBO-functiebeschrijvingen uiteraard wel structureel worden geplaatst.

Een van onze businesspartners, Mark Bassie, specialist op het gebied van flexibilisering en externe inhuur van personeel en adviseur bij het opzetten van ‘marktplaatsen’ heeft op verzoek van de redacteur van het Symion Ondernemersgids een artikel geschreven over do’s en dont’s bij het flexibiliseren van het eigen personeelsbestand dat voorziet in concrete kennisbehoefte van MKB-ondernemers op dat gebied.

Een ondernemer in de uitvaartzorg zocht naar mogelijkheden om verlost te worden van het tijd-, geld- en energieverslindende papieren Ondernemersgids dat aan nieuwe medewerkers werd uitgereikt. Een eigen digitale versie met daarin de CAO voor de Uitvaartsector bracht de uitkomst die de onderneming zocht. Contacten met collega’s leidde er vervolgens toe dat Symion de vraag naar een specifiek op de uitvaartsector gerichte versie van het Ondernemersgids werd gesteld. Dat leidde er weer toe dat Symion in november 2016 een aantal ondernemers uit de Uitvaartsector uitnodigde om mee te denken over de wensen en eisen aan een dergelijk sectorhandboek te stellen.

Zomaar vier voorbeelden uit de praktijk die hebben geleid tot aanvullen en/of innoveren van het Symion Ondernemersgids en van Symion Coöperatie. Ook uw vragen zijn van harte welkom.

Bekijk het filmpje over de Symion Ondernemersgids en bestel in de shop.

Overtuig u ervan dat dit product de moeite waard is. Maak gedurende een maand gratis en vrijblijvend gebruik van een demoversie. Vul het contactformulier in om de demoversie aan te vragen.

 

 

[contact-form-7 id=”6437″ title=”Demo Ondernemersgids”]