Medewerkers beoordeling

Medewerkers beoordelingSymionMedewerkersbeoordeling

Hoe beoordeelt u uw medewerkers en waarop? En weten uw medewerkers dat ook?

U wilt graag dat medewerkers doen wat ze moeten doen en het liefst zo goed mogelijk.

Maar weten ze ook wannéér ze het goed doen en waar u dan naar kijkt als u oordeelt?

En weten ze hoe u hun competenties, hun huidige kennis of hun huidige vaardigheden beoordeelt? Of hoe collega’s naar hun gedrag kijken?

Beoordelen in samenhang met kennis, kunde, gedrag en kwaliteiten

Wij hebben een lange ervaring in het ontwikkelen en implementeren van beoordelingsmethoden en –technieken. Onder meer voor hogescholen, overheden en kleine en grotere ondernemingen. Steeds gekoppeld aan functiebeschrijvingen, competentieprofielen, kennis- en vaardigheden- profielen en logische loopbaanpaden.

Een goede en bruikbare beoordelingsmethodiek bestaat bij ons uit méér onderdelen waarbij er sprake is van één-richtingsverkeer, van tweerichtingsverkeer of van méér-richtingsverkeer (360 ° feed back).

Een beoordeling kan bedoeld zijn als signaal (“….ik vind jou boven, beneden of onder mijn maat functioneren/presteren…..”) maar ook als feedbackinstrument in het contact tussen medewerker en leidinggevende of tussen medewerker en collega’s.

In dat geval kan het een hulpmiddel zijn om de onderlinge werkrelaties verder uit te diepen. Wat verwachten we eigenlijk van elkaar? En hoe is dat nu in de praktijk?

Beoordelen met of zonder salarisconsequenties

Onze beoordelingsmethodiek maakt beide vormen mogelijk. Als u het instrument inzet als eenrichtingsverkeer, dan spreekt u rechtstreeks een oordeel uit over het functioneren van uw medewerker en daar kunnen salarisconsequenties aan verbonden zijn.

Wij kunnen u bijstaan als u wilt weten hoe u dat het beste aanpakt. (Zie ook de dienst ‘beloningsstructuren en methodieken’).

Beoordeling zonder salarisconsequenties leent zich veel meer voor twee- of meerrichtingsverkeer. Dan dient het instrument meer als een leidraad voor een gesprek op basis waarvan bijvoorbeeld ontwikkelpunten tot stand komen. Ook hierin kunnen wij u desgewenst begeleiden.

Heeft uw vragen over de beoordeling van uw medewerkers?

Vul dan het onderstaande contact formulier in of bel met 055 – 303 14 30

[contact-form-7 id=”2111″ title=”Contactformulier”]