Leren

Lerende
organisatie

'Leren’ is een basisvoorwaarde voor overleven'

Darwin: 'Niet de sterkste overleeft, maar juist degene die zich het best weet aan te passen.'

Herken je dit als ondernemer?

Leren is het mechanisme waarop het individu zich voortdurend weet aan te passen aan de veranderende omgeving. Hoe beter je je kunt aanpassen, hoe groter de kans op succes. Wat bij baby’s en jonge kinderen vanzelf gaat, wordt juist moeilijker naarmate we ouder worden.

Onthouden

De essentie van leren is ‘onthouden’. Daardoor zijn we in staat iets wat niet goed verliep een tweede keer anders, handiger, beter te doen. Of herhalen we wat eerder succesvol bleek.
De valkuil is dat we zo vaak herhalen wat goed gaat, dat we vastlopen in oude routines. De keerzijde daarvan is dat het moeilijk wordt om te veranderen.

Vragen:

Wat betekent dit voor een organisatie?
Wanneer ‘leert’ een organisatie?
Kan een organisatie wel leren?

Om met dat laatste te beginnen: nee. Alleen de mensen in een organisatie kunnen leren. 

Een lerende houding is essentieel

Een lerende organisatie is dan ook een organisatie waarin de médewerkers een lerende houding hebben. Waar ‘fouten’ worden onthouden, zodat het de volgende keer beter gaat. Waar de fout van de één een les betekent voor de ander. Waar mensen van elkaar leren. Waar na afloop van projecten het verzamelen van ‘aanbevelingen’ voor andere of latere projecten de norm is. 

De kunst is om dit ‘leren in de organisatie’ goed te organiseren.

Dat betekent:

  • Er heerst een cultuur waarin fouten worden gebruikt om te verbeteren, niet om af te rekenen,
  • Er bestaat een methode om van elkaars fouten te leren, door hierover te communiceren of anderszins te delen,
  • Er is een effectieve manier om ‘oude lessen’ te onthouden en door te geven,
  • Verbeteringen worden geborgd in werkprocessen en procedures,
  • Er is sprake van bewust, actief en regelmatig evalueren,
  • Kennis die (tijdelijk) van buiten wordt gehaald tapt men af om binnen te verankeren,
  • Er is sprake van een actief opleidingsbeleid, gekoppeld aan talenten en ontwikkelingen in de markt,
  • Iedereen wordt betrokken bij het zoeken naar kansen en ontwikkelingsmogelijkheden van mens en organisatie,
  • De gesprekscyclus van medewerkers gebruikt men actief om de ontwikkeling van mens en organisatie te stimuleren.

Symion helpt organisaties een lerende houding te ontwikkelen

Programma’s daarvoor zijn o.a. gericht op het:

 • ontwikkelen van de juiste ‘leercultuur’,
 • inrichten van structuur en procedures om het leren te vergemakkelijken,
 • trainen om managers en medewerkers vaardig te maken in leren en ontwikkelen.

Whatsapp of bel voor meer informatie met:

Eef Spies:            

Alex Janssen:    

Jan Boekestijn:  

06 2121 4390

06 1506 3731

06 4426 4418