Leiderschap coaching

Leiderschap coaching

Leiders en leidinggevenden hebben een grote verantwoordelijkheid te dragen. Vaak worden zij geleefd door de waan en hectiek van alledag en komen er niet of nauwelijks aan toe om eens afstand te nemen om tot betere en nieuwe oplossingen te komen.

U bent succesvol maar merkt wel dat deze tijd nieuwe inzichten van u vraagt.

U realiseert zich dat hedendaags management doorspekt moet zijn van zaken als Markt -, Mens -, Prestatie – en Performance gerichtheid.

In dat geval bieden we op maat verschillende vormen van ondersteuning aan

1. 5 Tips voor Leiderschap

Deze gratis tips krijgt u per omgaande als u het onderstaande contactformulier invult. Deze tips komen uit de managementpraktijk en gelden in alle branches. U kunt er zelf mee aan de slag.

Download onze 5 Tips over Leiderschap

 € 0,-
[expand title=’2. De Leiderschapsscan’]

Dit is een werkgerelateerd persoonsonderzoek waarin uw persoonlijkheid en talenten worden verkend met oog op leiderschap en commercie. De uitkomst wordt door een senior coach met u besproken en toegelicht.

[/expand]

  € 375,-
[expand title=’3. De Leiderschapsspiegel’]

In de leiderschapsspiegel wordt u een heldere en zakelijke spiegel voorgehouden. Vanuit de aspecten, markt – , mens – prestatie – en performancegerichtheid wordt gekeken naar wat u goed afgaat en wat u eventueel meer aandacht zou kunnen geven.

De leiderschapsspiegel kan volgen op de leidschapsscan en kan richting geven aan de te kiezen modules bij het versterken van uw leiderschap.

[/expand]

  € 345,-
[expand title=’4. Versterking van Leiderschap’]

Individuele begeleiding waarbij u ervoor kiest een van de volgende terreinen extra te willen ontwikkelen:

  • Marktgericht leiderschap, waarbij trends en ontwikkelingen in de markt leidend zijn
  • Mensgericht leiderschap, waarbij empathie en (intern) ondernemerschap leidend zijn
  • Prestatiegericht leiderschap, waarbij uw resultaten en persoonlijke doelen leidend zijn
  • Performancegericht leiderschap, waarbij de resultaten en doelen van uw organisatie leidend zijn.

[/expand]

  € 1500,-
[expand title=’5. Leiderschap coaching compleet’]

Alle hierboven genoemde ondersteuning als één goed op elkaar afgestemd pakket. Bij het versterken van leiderschap kunt u twee modules kiezen.

[/expand]

  € 3200,-

Optionele modules Leiderschap coaching

[expand title=’ Leiderschap scan’]

Deze online scan bevat 40 stellingen die u in ca. 15 minuten kunt beantwoorden.
U ontvangt een rapport via mail, dat u inzicht geeft over de wijze waarop u invulling geeft aan uw leiderschap.

[/expand]

€ 150,-
[expand title=’ Feedback gesprek leiderschap scan’]

In dit gesprek geeft een van onze ervaren business coaches u feedback over de door u ingevulde leiderschapsscan.
Samen met u wordt gekeken naar de uitkomst van de scan en het belang daarvan voor u en uw organisatie.

[/expand]

€ 150,-
[expand title=’Persoonlijk Leiderschap coaching gesprek’]

Voor het geven van aandacht aan bijvoorbeeld een ad-hoc situatie of bij het omgaan met een dilemma, kunt een gesprek voeren met een senior coach. Afhankelijk van de nood van de situatie kan het gesprek relatief snel gevoerd worden, soms zelfs op de dag waarop u de vraag stelt.

[/expand]

  € 335,-
[expand title=’Presentatie over Leiderschap coaching’]

Een ervaren businesscoach geeft een inleiding of presentatie over leiderschap, management en ondernemerschap.

Onderwerpen kunnen zijn:

  • Coachend leiderschap
  • Ondernemend leiderschap
  • Samenwerken
  • Community denken
  • Management is “to get things done”

[/expand]

  € 950,-
[expand title=’Leiderschap coaching bewust (Groep)’]

In deze groepsgewijze aanpak worden leiders uitgedaagd om ten overstaan van collega’s stellingen in te nemen ten aanzien van de aspecten markt – , mens – , prestatie – en performancegericht leiderschap.

Collega’s worden uitgedaagd om degene die de stellingen inneemt respectvol tegen te spreken. Doel is tot betere besluite te komen en te leren wat de waarde van tegenspreken is.

[/expand]

  € 6000,-