Leiderschap,
coaching en
vitaliteit

De Symion leden zijn experts op het gebied van leiderschap, ondernemen en samenwerken. Alles wat wij doen draagt bij aan het blijvend verbeteren van de resultaten van ‘mens en organisatie’. Wij zijn allemaal ervaren leidinggevenden met ‘levenservaring’. Onze integrale kijk en aanpak leidt gegarandeerd tot een positief en duurzaam resultaat in uw organisatie of team.

Onderstaand enkele thema’s waarop wij voor u het verschil kunnen maken.

In deze tijd een uiterst belangrijk onderwerp. Veranderingen volgen elkaar snel op. Te laat reageren, of anticiperen maakt het verschil tussen succes en falen. Het formuleren van een sterke visie, passend in de soms turbulente omgeving, maakt dat de onderneming richting krijgt en energie op realisatie. Organisaties die visieontwikkeling samen met hun medewerkers organiseren blijken betere resultaten te halen.
Voor meer informatie, klik op: Visie ontwikkelen

Een goede visie geeft richting. Leiderschap zorgt voor beweging. Dat zorgt er voor dat mensen effectief samenwerken om doelen te realiseren. Waar talenten maximaal worden benut voor de ontwikkeling van de organisatie én de mens.
Tegenwoordig vraagt dat andere vaardigheden, waarbij ’tegenspraak’ zorgt voor optimalisatie. Hier gaat het om de juiste balans tussen ‘sturing’ en ‘zelfsturing’.
Voor meer informatie, klik op: Leiderschap

Wil je de toekomst van je organisatie zeker stellen, dan moet je innoveren. Technisch, organisatorisch en in je mensen. Stilstand betekent achteruitgang, concurrenten die je inhalen. Innoveren staat gelijk aan veranderen. Dat lukt wanneer je je mensen meekrijgt. Zij zullen moeten begrijpen dat ze de dragers zijn van de verandering. En zij zullen moeten ervaren dat jij ze daarbij ondersteunt. Samen kom je verder.
voor meer informatie, klik op Innoveren.

Verantwoording lager in de organisatie brengen. De organisatie schept de kaders waarbinnen medewerkers ruimte krijgen om resultaten te halen. Dat vraagt taakvolwassenheid en zelfsturing. Onder de goede voorwaarden groeit ‘intern ondernemerschap’. Mensen voelen zich dan meer dan ooit betrokken. 
Voor meer informatie, klik op: Intern ondernemerschap

Een sfeer creëren waarin oog voor kwaliteit en klantgerichtheid normaal is. Een cultuur waarin je fouten mag maken, als je er maar van leert. Hoe schep je een veilige en vertrouwde sfeer om van elkaar te leren en daardoor te kunnen groeien? Als mens en als organisatie.
Voor meer informatie, klik op: Lerende organisatie

Coachen is een manier om mensen op eigen kracht in beweging te brengen en zichzelf te verbeteren. Beter dan welke andere stijl ook. Mensen in beweging brengen, maakt ook veel los. Daarom is diepe kennis van de mens en de organisatie en hun diepere bedoelingen essentieel. Op welke plek komt iemand het best tot zijn/haar recht en hoe krijg je die daar?
Voor meer informatie, klik op Coachen.

Als manager moet je regelmatig belangrijke beslissingen nemen. Vaak sta je daar alleen voor. Toch, of juist dan, voel je behoefte om even te overeggen met een ervaren manager. ‘Zie ik het wel goed? Vergeet ik niets? Welke gevolgen heeft mijn beslissing?’ Met management support haal je laagdrempelig gedegen hulp in huis voor typische managementvraagstukken.
Voor meer informatie, klik op ‘management support‘.

Een vitale organisatie presteert beter en kan wat hebben als het tegen zit. Heeft veerkracht. Vitale organisaties kennen vitale medewerkers. Zij maken van ‘goede’ organisaties ‘excellente’ organisaties. 
Gebrek aan aandacht voor vitaliteit leidt tot onnodig verzuim, verspilling en teloorgang. Onze experts weten precies hoe vitaliteit te bevorderen en te behouden.
Voor meer informatie, klik op: Vitaliteit en inzetbaarheid

Hier komen alle eerder genoemde onderwerpen samen. Het ultieme doel is ‘samen ondernemen’. Iedereen in de organisatie doet actief mee. Niet voor niets is dit ook de naam van een management ontwikkelprogramma dat Symion met een van haar business partners aanbiedt.
Dit programma draagt bij aan ontwikkeling van mens en organisatie dat duurzaam tot aantoonbare resultaten leidt.
Voor meer informatie, klik op ‘Action Learning Samen Ondernemen‘.

Laten we samen aan de slag gaan.

Wij weten als geen ander dat het soms eenzaam aan de top is. Neem contact met ons op, leg een probleem op tafel en ervaar hoe wij dat aanpakken. De kwaliteit van het vraagstuk bepaalt de kwaliteit van de oplossing. Samen komen we verder dan u alleen. U met uw kennis van het bedrijf en alle inhoudelijke zaken. Wij omdat we weten hoe je mensen in lastige situaties mee krijgt. Hoe je hun kwaliteiten kan benutten en hoe je hen kunt inspireren.