Jan Dirk Vriend

– interim management consultancy –

Over Jan Dirk

Ruim 25 jaar ben ik werkzaam voor de publieke zaak. Daarbij werk ik graag aan onderwerpen waarbij bestuurlijke besluitvorming, bedrijfseconomische vraagstukken en ontwikkeling van organisaties belangrijke componenten zijn. Het is mijn doel om mensen en organisaties te helpen bij het effectief en efficiënt inrichten van de bedrijfsprocessen. Het is mijn overtuiging dat het stellen van heldere doelen, het bieden van structuren en het oplossen van knelpunten daarbij leidt tot versoepeling van de procedures, verbetering van de samenwerking en het behalen van een optimaal rendement. Kernwoorden bij het uitvoeren van opdrachten zijn voor mij: uitdaging, deskundigheid en verbetering. Graag lever ik daar ook bij uw organisatie met veel energie een actieve bijdrage aan!

Specialisatie

Graag bekijk ik organisaties door een bedrijfseconomische bril. Mijn ervaring en achtergrond op het gebied van Finance & Control komt mij daarbij goed van pas. Toch focus ik mij niet alleen op financiële resultaten. Ook maatschappelijk rendement heeft mijn warme belangstelling. Mijn specialisatie ligt op het vlak van (verbeter)management, bedrijfsvoering en finance & control. Persoonlijke eigenschappen die ik daarbij graag voor u inzet zijn: analytisch vermogen, uitdrukkingsvaardigheid en oplossingsgerichtheid. Ik vind het belangrijk om aandacht te hebben voor de mensen om me heen en ook om humor daarbij in het oog te houden.

Achtergrond

Met veel genoegen wonen wij al jaren in de mooie gemeente Apeldoorn. Ik ben getrouwd met Gerdine en we hebben twee zoons. De ontwikkeling van jongeren op sportief, maatschappelijk en professioneel gebied heeft mijn warme belangstelling. Hieraan geef ik invulling doordat ik jeugdsportteams heb begeleid. Daarnaast ben ik voorzitter van een landelijk werkende kerkelijke jeugdwerkorganisatie (zie www.CGJO.nl). Tevens ben ik ruim 10 jaar als praktijkdocent Finance & Control verbonden aan Hogeschool Windesheim. Met veel genoegen begeleid ik daarbij stagiaires, afstudeerders en scriptanten. Daardoor maak ik kennis met veel uiteenlopende bedrijven en organisaties. Ik zie ernaar uit om ook met uw organisatie kennis te maken en voor u van betekenis te kunnen zijn.

Kernwoorden

Interim management, Project management, Finance & Control, Bedrijfsvoering, Gemeentefinanciën, Publieke sector, Sociaal domein, Overheid, Non Profit, Strategisch advies, Vastgoed, Planning & Control Cyclus, Financiering, Exploitatie, Business case.