Interim- en projectmanagement met Jan. Zijn projecten leiden wél tot meer en blijvend resultaat.

Wat als je snel vooruitgang wilt boeken?

Projectmatig werken leidt tot meer snelheid, resultaat en samenwerking!

Toch lukt dit niet altijd. De meerwaarde van projectmatig werken komt niet (goed) uit de verf. Een klus een ‘project’ noemen is niet genoeg. Projectleiderschap is een vak. Zonder deze expertise verzanden veel projecten in ‘gedoe’ (onnodige kosten) met tegenvallende resultaten. 

Met Jan als projectleider zal dat niet gebeuren!

Jan Boekestijn leidt projecten effectief en efficiënt tot een goed resultaat. Tegelijkertijd draagt hij ‘on the job’ zijn kennis over aan
(medewerkers in) de organisatie, die daardoor prettig samenwerken
en zelfstandig projecten beter kunnen uitvoeren. 

Door zo te werken leveren deze projecten meer op dan ze kosten. 

Jan staat ‘op afstand’, maar blijft betrokken, 
houdt overzicht en neemt over wat nodig is. Bovendien
geeft hij adviezen die verder reiken dan het project zelf.

De aanpak van Jan in grote lijnen:

Kennismaken

In dit gesprek stemmen Jan en de opdrachtgever op elkaar af en onderzoeken ze of er voldoende ‘klik’ is.

Opdrachtformulering

Hij bespreekt uitvoerig met de opdrachtgever de opdracht, welke eisen, wensen en mogelijkheden en randvoorwaarden, etc. er liggen m.b.t. de uitvoering van het project.

Verdiepen in het vraagstuk

Inlezen en onderzoeken van alle aspecten m.b.t. het project. Maken van een krachtenveld- en/of, stakeholderanalyse. Onderzoeksrapport bestuderen, of, bij afwezigheid, onderzoek opzetten en uitvoeren.

Samenstellen team

Op basis van onderzoek vaststellen van noodzakelijke expertises, vinden en verbinden van projectteamleden. Afspraken maken met de staande organisatie/opdrachtgever.

Project Start-Up (PSU)

Officiële start van projectteam met uiteenzetting context, belang, impact, randvoorwaarden, etc.

Aan de slag: planvorming

Doorlopen projectfasering, met terugkoppeling naar opdrachtgevers, invullen beslismomenten en maken definitieve planning en begroting voor realisatie.

Aan de slag: realisatie

Uitvoeren realisatieplan, monitoren voortgang, faciliteren proces, scheppen juiste randvoorwaarden, evt. bijstellen bij veranderingen, risicomanagement, etc.

Beëindigen

Evaluatie gehele proces, overdracht naar staande organisatie, borgen van verworvenheden, nazorg, (financiële) verantwoording, opheffen projectteam.

Afsluiten

Nadat Jan met de opdrachtgever het project heeft afgesloten, volgt een gesprek waarin hij de opdrachtgever vertelt over zijn bevindingen over het proces en zijn ervaringen met de organisatie. Hierin komt ook aan de orde in welke mate de organisatie nu zelf in staat zou moeten zijn projecten zelfstandig te leiden met de door Jan overgedragen kennis.

Kenmerkend voor Jan:

  • Voortvarend 
  • Resultaatgericht
  • Samenwerkingsgericht
  • Maakt effectief gebruik van expertises
  • Versterkt organisaties
  • Draagt kennis en ervaring over
  • Flexibel 
  • Creatief
  • Multidisciplinair
  • ‘Op gang maker’

Praktische zaken.

Uw investering voor een interim projectleidersopdracht bij Symion is afhankelijk van de grootte en duur van de opdracht. 
Jan is lid van de Symion Coöperatie en kan gebruik maken van de aanvullende expertise van zijn acht collega-leden. Zij zorgen bovendien voor de garantie dat projecten altijd zullen doorlopen.

Voor meer informatie over Jan en Symion kunt u contact opnemen met hem zelf, of u stuurt een bericht via het contactformulier.