Ina Şabanoğlu

Ina Şabanoğlu

 

– Consultant, trainer en coach voor groeiend MKB naar ‘anders beter’-

 

Over Ina

Ontwikkeling, matchen en transitie zijn de centrale thema’s in mijn leven. Ontwikkeling van mensen, en ontwikkeling van organisaties in een veranderende omgeving. Matchen van bedrijven en mensen. Hoe je dat doet in een veranderende omgeving boeit mij steeds meer. De veranderende omgeving vraagt om een heuse transitie in onze manier van organiseren, een diametraal andere manier van denken, en (opnieuw) een verandering van ons als mens, om de juiste oplossingen te vinden in de huidige tijd, waarin oude oplossingen onvoldoende zijn.

Als boerendochter sta ik met beide benen op de grond, maar ook ben ik leergierig: ik wil graag weten ‘hoe ’t werkt.’ Ik kijk naar mensen, processen en verbanden. Als ervaren Tai Chi-er heb ik krijgskundig inzicht, en kijk ik naar ontwikkelingen en energie. Vanuit Tai Chi is het de kunst om daar te komen waar je wezen wilt, ondanks de turbulentie om je heen. Deze combi van eigen aardigheden maakt dat ik als het ware door situaties of problemen heen kan kijken, en het grotere geheel blijf zien.

 

Specialisatie

Mijn specialisaties zijn met name individuele coaching en procesbegeleiding naar ‘anders beter’.
We leven in een tijd waarin verandering de steeds prominentere constante lijkt. Bovendien realiseren we ons na 200 jaar industriële revolutie dat we zaken dringend anders moeten aanpakken om een duurzame toekomst te kunnen opbouwen. Daarvoor is het nodig zowel onszelf als onze systemen te veranderen, en blijkt dat samenwerking een veel grotere meerwaarde heeft dan het behouden van een eigen positie.

Een dergelijke omslag vraagt als het ware om een transitie van ons als mens: er is een andere denkwijze geboden, oude gedachten-gangen brengen ons niet verder op ons pad. Sterker: het is vaak nodig om een ander pad te kiezen! Daarom werk ik met zowel individuen als managementteams en groepen ondernemers, om hen hierbij te helpen.

Vanuit de optelsom van mijn ervaringen heb ik mij verdiept in Theory-U en het werk van Alan Seale om teams en groepen ondernemers te begeleiden in hun transitieproces naar een ‘anders betere’ toekomst. Door mijn opleiding als coach en als neurochange consultant weet ik hierin ook de individuele mens mee te nemen. Zonder mensen geen verandering! Als ‘krijger’ met 30 jaar Tai Chi-ervaring weet ik focus te houden en resultaten te behalen.

Achtergrond

Mijn beroepsmatige start was als Sociaal-Economisch Voorlichter bij een landbouwmaatschappij. Als boerendochter was dit voor mij ‘mijn ideale baan’. Ik adviseerde boeren, tuinders en hun gezinnen over zowel bedrijfsmatige-, juridische- als gezinszaken. Daarna werkte ik bijna twintig jaar in de arbeidsbemiddeling. Ik heb mensen in vele bedrijven gesproken: ondernemers, ploegbazen, personeelsadviseurs, en ook veel werkzoekenden. Het ging om matching van bedrijven en mensen, veranderen van functieprofielen, en mogelijkheden maken van schijnbaar onmogelijke situaties.

Vijf jaar werkte ik als initiator en aanjager van TransitionTown Apeldoorn: hier stond de vraag centraal hoe we met de situatie omgaan wanneer de olieproductie uitgeput zou raken. Een interessant beginpunt voor onderzoek naar hoe processen en ons leven in elkaar steken. Hier begeleidde ik ontdekkingsprocessen, en heb ik geleerd vooral géén invloed uit te oefenen op mogelijke antwoorden, maar vooral nieuwsgierigheid naar alternatieven aan te wakkeren.

Na mijn post-HBO-opleiding tot LifeCoach ben ik in 2013 als zelfstandig Wandelcoach en trainer gaan werken op gebieden als life- en loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling. Ook hier staat het proces van degene die ik begeleid centraal. Indien nodig zet ik instrumenten in als My-Etool in het kader van loopbaanontwikkeling, of een training op gebied van neurochange om teams en groepen daadwerkelijk en duurzaam naar andere denkwijzen te brengen.