HR Management

De organisatie in processen

We helpen bedrijven/organisaties om hun continuïteit te verbeteren. Dit doen we o.a. door te zorgen voor heldere en efficiënte personeelsprocessen.

De vraag is: ‘Hoe krijg en behoud je de goede mensen om het beste uit je bedrijf te halen?’ ‘Hoe blijft mijn winst op peil?’

Uiteindelijk gaat het altijd om het verbeteren van inzetbaarheid, verhogen van de vitaliteit en het continu ontwikkelen van medewerkers.

HR Diensten

Het gaat altijd om resultaten die door mensen worden bereikt. In onze visie gaat het altijd om ‘employability’ en ‘accountability’. 

Employability zorgt ervoor dat mensen inzetbaar worden en blijven. 
Accountability meet de resultaten van organisatie, teams en medewerkers.

Leidinggevenden zijn bepalend voor het maximaliseren van inzetbaarheid en resultaten waarvoor allerlei HR-instrumenten onmisbaar zijn.

De praktische ondersteuning van Symion sluit precies aan bij de ontwikkelingsfase van jouw bedrijf/organisatie.

We ontwikkelen en bouwen desgewenst jouw functiehuis, compleet met alle functiebeschrijvingen, waarderingsdocumenten, talent- en competentieprofielen, kennis en vaardigheden profielen, in opdracht van organisaties. We leveren ’turn key;-projecten, klaar voor implementatie in de organisatie;

Symion houdt het eenmaal opgezette en ingerichte functiehuis actueel. We sluiten onderhoudscontracten af na afronding van de bouwfase. Ook helpen we je met het onderhoud en de reparatie van een al bestaand functiehuis.

Voor meer informatie, klik op functiehuis

Luisteren, analyseren en vertalen naar het juiste format, daar zijn we een kei in bij Symion. We kennen de vereisten van de meest voorkomende functiewaarderingssystemen en kunnen daar passende beschrijvingen voor maken. Ook bedrijfseigen systemen kunnen we ons snel eigen maken. We nemen de wensen van de organisatie mee, zodat we komen tot beschrijvingen die écht worden gebruikt in de jaarlijkse HR-cyclus (planningsgesprek – ontwikkelgesprek – beoordelingsgesprek)!

Voor meer informatie, klik op functies beschrijven

Hoe doe je het in vergelijking met anderen? Wil je weten of jouw functies op een concurrerende manier beloond worden? Heb je een nieuwe functie in je organisatie gerealiseerd en zoek je vergelijkend materiaal? 
Bij Symion doen we dagelijks onderzoek naar werk en de beloning daarvan. We kennen de markt, we weten waar de schaarste zich bevindt. En we zijn zelf ook altijd nieuwsgierig naar de bewegingen in de markt. 

Voor meer informatie, klik op onderzoek

Iedere organisatie heeft medewerkers die met elkaar taken verrichten om de organisatieresultaten te behalen. Met een TMA-analyse kom achter de drijfveren, talenten en competenties van de medewerkers. Het is belangrijk dat mensen hun talenten kunnen gebruiken. Dan presteren ze maximaal. Dat vraagt om een goede aansluiting van competenties bij een functie. Om dit te managen hebben we o.a. een eigen instrument ontwikkeld: de Competentiematrix.

Voor meer informatie, klik op ‘TMA’.

Welke Kennis en Vaardigheden hebben uw mensen nodig om hun werk goed uit te kunnen voeren?
Een Vakprofiel beschrijft de benodigde kennis die in de verschillende stadia van het werk nodig is.
In een Normprofiel krijgt deze kennis een niveau en wordt verder verdeeld in vakkennis,  businesskennis en branchekennis.

Voor meer informatie, klik op vakprofielen

De basis is op orde: een goed functiehuis, heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zicht op vereiste competenties en vakprofielen. En dan….?

Het monitoren en bijsturen van gedrag, kennis en vaardigheden van je medewerkers is misschien wel de grootste HR-uitdaging waar je als ondernemer voor staat. Zo veel verschillende eisen, zoveel verschillende drijfveren en belangen.

Hoe houdt je daar een goed overzicht over en belangrijker: hoe stuur je daarop?

Symion helpt met haar competentiematrix en competentievolger en het Medewerker Volgsysteem. Hiermee ben je maar één muisklik verwijderd van volledige controle over je menselijk kapitaal. 

Voor meer informatie, klik op integraal personeelsmanagement

Symion helpt je om de vereiste kennis-, vaardigheids- en competentieprofielen actueel te houden. We zorgen voor een methode waarmee je met de individuele medewerkers in gesprek kunt (Competentiematrix) én waarmee je certificeringen en bevoegdheden direct in beeld hebt.
Ook helpen we je met de inrichting van een leermanagementsysteem (LMS), waarbij een link gelegd wordt met de functie-eisen en -profielen en het meerjaren opleidingsplan, gericht op continuïteit.

Voor meer informatie’ klik op ontwikkeling

Soms krijg je als HRM-er een vraag waarop je het antwoord niet weet. Dan kun je twee dingen doen: zelf gaan zoeken, inlezen en hopen snel het goede antwoord te vinden. Of contact opnemen met een professional van Symion. Dan krijg je direct het juiste antwoord en misschien nog wel meer.
Dus, heb je een vraag op het brede gebied van mens en werk (HRM)? Wij kunnen je gericht ondersteunen, eenmalig of structureel. 
Voor meer informatie, klik op HRM-support

MR/OR hebben advies- en instemmingsbevoegdheden op met name personeelsaangelegenheden. Dat vereist dat ze op de hoogte zijn van de werking van systemen op gebied van functiewaardering, functiehuis, beoordelen en belonen. We zorgen voor advies en begeleiding van medezeggenschaps- of ondernemingsraden, onder andere bij advies- en instemmingsverzoeken over functiebeschrijvings- en waarderingstrajecten.

Voor meer informatie, klik op medezeggenschap

Soms ontstaan er conflicten m.b.t. beloning, bevordering of ontslag. Dan volgen bezwaar- en beroepstrajecten. Symion geeft advies en zorgt voor begeleiding van individuele medewerkers bij dergelijke bezwaar- en beroepstrajecten.
De Symion-consultant kan de medewerker voorzien van alle informatie en ondersteuning die nodig is om de zaak te ‘winnen’, maar kan zich ook op verzoek opstellen als deskundig mediator om tot gedragen oplossingen te komen.

Voor meer informatie, klik op ondersteuning