Functioneren in het MKB

Vinger aan de pols...

Periodiek zult u een gesprek met uw medewerkers moeten hebben… over het algemeen functioneren en hoe het gaat met de medewerker en het werk waar hij/zij voor aangenomen is.

Dit gesprek is belangrijk om eventuele bijsturing mogelijk te maken, maar ook om zaken bespreekbaar te maken die in de dagelijkse gang van zaken veelal achterwege blijven

Ook bij een arbeidsconflict zal de rechter vragen naar functioneringsgesprekken of beoordelingsgesprekken als onderdeel van het personeelsdossier.

We kunnen ons voorstellen dat dit voor u geen alledaagse kost is en daarmee kunnen we u helpen. Hiervoor hebben we het begeleid functioneringsgesprek opgesteld.

Voor slechts €395,-* per gesprek begeleiden we u in het houden van deze functioneringsgesprekken. We leveren u een functioneringsformulier met uitgebreide toelichting, waarmee u en uw medewerker voorbereid wordt op het gesprek. Daarnaast zijn we, als onpartijdige partij, bij het gesprek aanwezig om de kwaliteit van het gesprek te bewaken. We bewaken hier ook de kwaliteit van de (SMART) gemaakte afspraken.

*exclusief BTW en reiskosten

[maxbutton id=”2″]

Enkele screenshots

[easingslider id=”6209″]