Het kasteelgesprek

Het Kasteelgesprek

Een vorstelijk gesprek met een vorstelijke uitkomst! Gegarandeerd!

coach apeldoorn

U worstelt met een specifiek probleem of vraagstuk en u wilt graag snel inzicht in de oplossing. U loopt al wat langer ergens tegen aan en wilt dat vraagstuk of probleem nu wel eens echt opgelost zien.

Er kunnen zich diverse actuele vraagstukken voordoen die uitstekend in één middag kunnen worden opgelost. Met de inzet van een effectief kasteelgesprek helpen wij u het vraagstuk of probleem in één middag gegarandeerd op te lossen. Een gesprek met voldoende diepgang waarbij op een andere wijze naar uw probleem of vraagstuk wordt gekeken en waarbij gaandeweg de oplossing zichtbaar wordt.

Vele ondernemers en directeuren zijn u voorgegaan en allen kijken terug op een inspirerend en effectief kasteelgesprek. Zij gingen allen met goede inzichten en vol energie huiswaarts. Inmiddels hebben een aantal van hun reeds meerdere ervaringen opgedaan.

Een kasteelgesprek met u wordt gepland op een middag naar uw keuze. De middag vangt aan om 12:00 uur met een lunch, om 13:00 uur start het intensieve programma en uiterlijk om 17:00 uur heeft u de oplossing van uw vraagstuk gegarandeerd voorhanden. Nadien drinken we gezamenlijk ter afsluiting een borrel.

Heeft u een specifiek vraagstuk? Neem contact op voor een goed kasteelgesprek!